PC računari

AMD Fusion procesori smanjuju emisije ugljenika za do 40%

AMD  je danas objavio da proizvodi bazirani na njihovom AMD E-350 APU-ovima pokazuju značajno samnjenje “emisije ugljenika” u poređenju sa proizvodima  prethodne generacije baziranim na AMD Athlon Neo II dvo-jezgarnim procesorima i ATI Mobility Radeon™ HD 5430 GPU-ovima. Ekološke prednosti su nedavno potvrđene studijom o emisiji ugljenika koja je proučavala proizvodnju i upotrebu novih APU-uova, i kojom je utvrđeno smanjenje emisije ugljenika i do 40 procenata tokom ukupnog radnog veka APU-a.

Studijom je izračunata totalna emisija gasova efekta staklene bašte (GHG), odnosno emisije ugljenika, koju sistem emituje od momenta izrade silicijuma do kraja radnog veka upotrebe proizvoda. Studija pokazuje da AMD Fusion APU referentni sistem generiše 40.2kg CO2e emisije GHG-a u poređenju sa 67.4kg CO2e emisije GHG-a prethodne generacije proizvoda – što čini 40.3% smanjenja emisije GHG-a zahvaljujući korišćenju novih APU-ova tokom radnog veka proizvoda. Studija pokazuje da je određeno smanjenje u emisiji ugljenika prisutno u samoj fazi izrade APU-a, ali da se najveći benefiti ostvaruju zahvaljujući niskoj potrošnji energije pri samoj upotrebi APU-a.

Niži stepen emisije ugljenika AMD E-350 APU-a, u poređenju sa referentnim sistemom, u mnogome je rezultat inovativne integracije centralnog i grafičkog procesora u jedinstveni čip. Time se eliminisalo povezivanje čipa-ka-čipu poput povezivanja između CPU-a i GPU-a kojim se povećava kašnjenje u radu sa memorijom i kojim se smanjuju performanse.

“AMD-ova posvećenost smanjenju našeg uticaja na životnu okolinu obuhvata naše poslovanje, naše ponašanje i dizajin naših proizvoda,” kaže Najdžel Diseju (Nigel Dessau), Direktor Marketinga u AMD-u. “AMD Fusion APU-ovi su izuzetan primer kako se poslovni interesi kompanije i interesi u očuvanju okoline mogu uskladiti i rezultovati inovativnim proizvodima koji pružaju izuzetno iskustvo, performanse i značajnu uštedu u energiji i ceni za korisnike i kompanije.”

Studija je poredila sisteme sa sledećm specifikacijama: AMD Fusion APU sistem baziran na AMD E-350 APU (18 vati TDP), koji je jedno-čipni procesor koji kombinuje dvo-jezgarni CPU sa DirectX11 diskretne-klase integrisanim GPU-om; dok referentni sistem čini dvo-jezgarni AMD Athlon™ Neo II CPU i diskretna ATI Mobility Radeon™ HD 5430 GPU karta.

AMD Fusion Akceleratorska Procesorska Jedinica

AMD Fusion APU-ovi čine značajan korak napred u tehnološkim inovacijama kojima se ispunjavaju korisničke potrebe za većim radnim zahtevima i manjim, više efikasnim proizvodnim formama koje pružaju bogato vizuelno računarsko iskustvo poput:

§  Izuzetnog iskustva prilikom pretraživnja Interneta u smislu brzine odziva, kvaliteta grafike, kvaliteta naimacija;

§  Glatkog prikaza HD i 3D sadržaja čak i na najmanjim prenosivim formama izrade;

§  Optimizovang iskustva u popularnim GPU-akcelerisanim poslovnim aplikacijama poput Microsoft PowerPoint gde AMD Fusion omogućava glatke tranzicije,bolje animacije, lakše editovanje videa;

§  Unapređenih sposobnosti upravljanja sadržajima, kojima se olakšava organizovanje miliona fajlova digitalnih medija svakodnevno kreiranih i sačuvanih od strane korisnika;

§  Inovacije u korisničkom interfejsu dizajniranom da rapidno napreduje kako nove tehnologije poput prepoznavanja pokreta i izdavanja komandi glasom budu iskorišćavale sposobnost masivnog paralelnog procesovanja koju pruža GPU, potvrđenu stotinama gigaflopsa računarske moći unutar AMD Fusion APU-a kodnog imena “Llano”.

Potencijalno smanjenje emisije ugljenika korišćenjem AMD Fusion APU tehnologije je dramatično. AMD Fusion APU testiran u Studiji o Emisiji Ugljenika, tokom životnog perioda upotrebe, emituje 27.2 kgCO2e manje u poređenju sa ne-APU proizvodom. Tokom životnog veka proizvoda, što predstavlja najveći izvor emisije ugljenika, studija je pokazala da samo jedan AMD Fusion APU-bazirani sistem može da uštedi i do 9 KWh energije/godišnje.2

Bazirano na najnovijim IDC Svetskim PC Predviđanjima, 2011 svetsko tržište prenosivih PC-ja – osnovno tržište kojem je AMD Fusion APU Model E-350 namenjen – će ukupno približno iznositi 233 miliona računara u 2011.3 Ako bi AMD Fusion proizvodi bili instalirani u otprilike jednoj trećini tog tržišta – odnosno 77 miliona računara – to bi rezultovalo ukupnom uštedom u emisiji ugljenika od gotovo 500,000 metričkih tona godišnje.4 to je jednako godišnjoj emisiji GHG-a 95,160 putničkih vozila ili istoj količini električne energije koju potroši 60,399 domaćinstava tokom jedne godine.

Leave a Reply