PC računari

Apacerov nov DDR2-667 8GB FB/DIMM modul

Vodeći svetski lider u proizvodnji memorija, Apacer, zvanično je predstavio svoj memorijski modul najvećeg kapaciteta, DDR2-667 8GB FB-DIMM koji zadovoljava potrebe korporativnih servera i radnih stanica visoke klase. Modul DDR2 667 8GB FB-DIMM ima veliku efikasnost u štednji energije, a pored toga unapređuje pouzdanost servera i podiže performanse kako servera tako i radnih stanica operišući sa podacima. Na Apacerovom DDR2-667 8GB FB-DIMM modulu radi 18 najnovijih DRAM čipova serverske klase originalnog proizvođača ove klase čipova. Ovo efektivno smanjuje opterećenje sistema i povećava stabilnost.

Pored toga što prolaze obavezni CMTL test i verifikaciju, Apacerov DDR2-667 8GB FBDIMM je takođe testiran i odobren za upotrebu na Intel S5400SF i S5000PALR serverskim platformama. To što prolaze ove stroge testove, povećava kompatibilnost Apacerovih DDR2-667 8GB FBDIMM modula sa serverima najviše klase i pokazuje da zadovoljavaju sistemske zahteve Intel servera i radnih stanica.

Apacetr ima dugogodišnje intenzivno iskustvo u serverskoj industriji i razvio je razne tehnološke specifikacije za memorijske module koji su dizajnirani specijalno za servere. Svi Apacer proizvodi prolaze kroz rigorozne testove (na visokim i niskim temperaturama, i u uslovima produženog visokog i niskog pritiska) i testove na matičnim pločama. Takođe prolaze testove na platformama različitih velikih proizvođača da bi demonstrirali dobru kompatibilnost i stabilnost kada se koriste na mejnfrejm sistemima. Pored forsiranja visoke stabilnosti i kompatibilnosti u ovim proizvodima, Apacer nudi i obiman kastomizovan profesionalni servis da bi pomogao korisnicima da postignu optimalne performanse proizvoda.

Leave a Reply