PC računari

BenQ objavljuje nove garantne uslove za projektorske lampe

Jednogodišnja garancija za lampu ili garancija za 2000 sati rada – do čega prvo dođe

BenQ, vodeći svetski brend za projektore, objavljuje nove garantne uslove za svoje projektorske lampe koji važe za Evropu. Svi projektori koji su kupljeni posle 1. februara imaće jednogodišnju garanciju za lampu ili garanciju za 2000 sati rada – do čega prvo dođe.

Nova garancija za lampu produžava standardni garantni period od 90 dana ili 6 meseci važenja garancije za lampu na period do jedne godine. BenQ može da zahteva da se uređaj pošalje na popravku ili kontrolu ako dođe do više reklamacija u toku garantnog perioda.

Uslovi i odredbe

Ova grancija za lampu kompanije BenQ važi za lampe BenQ projektora, koji su kupljeni u Evropi, u trajanju od ukupno jedne (1) godine. Garantni period počinje da teče od datuma originalne kupovine projektora ili rezervne lampe, bez obzira na to da li je kupljena zasebno kao rezervna ili se radi o farbički ugrađenoj lampi. Za ovaj produženi garantni period uslov je važeća originalna fabrička garancija za lampu.

Leave a Reply