PC računari

Canon i Océ najavile inicijalne korake integracije

Kompanije Canon i Océ najavile su inicijalne korake integracije, u skladu sa obaveštenjem od 16. novembra 2009. godine da će udružiti snage, tako stvarajući globalnog lidera u štamparskoj industriji.

Ova integracija rezultovaće odličnim komplementarnim uklapanjem asortimana proizvoda, kombinacijom kanala, istraživanju i razvoju i poslovnim linijama.

Klijenti obe kompanije su pozitivno reagovali na vest o spajanju, a mnogi su već izrazili interesovanje za prilagođena rešenja u kombinaciji hardvera, softvera i usluga iz obe kompanije.

Canon i Océ  rade zajedno na planiranju integracije na globalnom i na regionalnim nivoima, koristeći zajedničke snage kako bi stvorili veću vrednost za klijente i uveli nove tehnologije u štamparsku industriju.

Korisnici će kroz pristup portfoliju proizvoda obe kompanije imati koristi od šireg spektra štamparskih usluga. Dugoročno gledano, Canon i Océ će uzeti u obzir buduće poslovne potrebe kupaca, i tako obezbediti klijentima da imaju pristup vodećim tehnologijama kroz najbolji kanal.

Na sajmu IPEX 2010, posetioci su po prvi put mogli da vide primere kako će korisnici imati koristi u Evropi.

Integracija tehnologije

Océ je izlagao Canon uređaj imagePRESS C7000VP povezan sa Océ softverom za pripremu štampe PRISMAprepare, pokazujući kako tehnologije ove dve vodeće kompanije mogu biti integrisane. Ova demonstracija je samo jedan primer kako Canon i Océ tehnologije već rade zajedno, a kako integracija napreduje, kompanije će zajednički planirati buduće kombinacije hardvera i softvera za produkcijsku štampu.

Kompletna softverska rešenja za okruženja proizvodne štampe Canon Helix Production Workflow i Océ PRISMA zadovoljavaju sve potrebe radnog toka korisnika. Helix Production Workflow je projektovan da podrži interno okruženje za štampu. Softversko rešenje Océ PRISMA podržava i internu štampu i komercijalne štampare koji posluju u okruženju profesionalne produkcijske štampe. Oba rešenja su fleksibilna i obezbeđuju mogućnost za zadovoljenje širokog spektra potreba produkcijske štampe dok se koriste otvoreni standardi za zaštitu investicija Canon i Océ klijenata.

Mogućnosti vezane prodaje

Prvi koraci su preduzeti za integraciju portfolija proizvoda u regionu Evrope, Srednjeg Istoka i Afrike: Canon proizvodi će biti plasirani kroz Océ kanale prodaje tokom druge polovine ove godine, kao i Océ proizvodi kroz Canon kanale prodaje.

Jedan primer komplementarnih proizvoda je kombinacija Canon imagePRESS C7000VP i Oce VarioPrint 6320 Ultra. Idealna kombinacija proizvodnih tehnologija koje izlaze u susret korisničkim zahtevima za visokim kvalitetom i brzim obrtom u štamparskim operacijama; oba su prikazana na Océ štandu na sajmu IPEX.

Canon i Océ su sarađivali na IPEX sajmu, kako bi Océ korisnicima obezbedili mogućnost kupovine uređaja imagePRESS C6000 i C7000VP, uz kompletnu prodajnu i servisnu podršku za sve veće zahteve produkcijske štampe.

U razvoju su dalji kratkoročni planovi vezane prodaje između kompanija Canon Europe i Océ, a planiranje šire globalne integracije je u toku.

Leave a Reply