PC računari

Canon lansira MDS – set profesionalnih usluga za upravljanje dokumentima

Canon će pomoći organizacijama da smanje troškove i povećaju produktivnost kroz efikasno upravljanje njihovim poslovnim dokumentima

Kompanija Canon je najavila lansiranje seta profesionalnih usluga „Canon Managed Document Services“ (MDS) koje optimizuju kompletno dokument okruženje korisnika, od ulaza do izlaza.

Canon MDS će omogućiti organizacijama da ostvare značajno smanjenje troškova i poboljšaju produktivnost radne snage pomoću profesionalnog upravljanja i obavljanja poslova koji obuhvataju dokumente, i to korišćenjem jedinstvenog paketa usluga i softvera za upravljanje. Canon MDS će kancelarijama i centralizovanim odeljenjima za reprografiku omogućiti da efikasno upravljaju izlazom štampe i implementiraju dodatne usluge uključujući upravljanje sigurnošću dokumenata, skeniranjem i radnim tokom, i obezbediti mere kojima mogu smanjiti svoj uticaj na životnu sredinu.

Pokretanje Canon MDS usluga stvoriće se standardizovana, globalna usluga koja će međunarodnim organizacijama ponuditi priliku za pristup istim visokokvalitetnim uslugama u svim zemljama i regionima. Canon MDS je osmišljen tako da se može prilagođavati na lokalnom nivou, u skladu sa prilikama na tržištu i konkretnim potrebama korisnika. Organizacije mogu biti sigurne da će imati pristup ponudi u kojoj se kapitalizuje Canonovo globalno stručno znanje, a istovremeno uzimaju u obzir njihove lokalne potrebe.

U uslugama upravljanja dokumentima koristi se Canonovo stručno znanje iz oblasti štampe i njegova uspešna infrastruktura za usluge upravljanja štampom (Managed Print Services – MPS), koja je predstavljena 2008. godine širom Evrope i sveta. Predstavljanje Canon MDS paketa usluga obezbeđuje dodatne usluge u vezi sa dokumentima i slikama uz isti nivo podrške i stručnosti.

„Organizacije sve više uviđaju koristi koje je moguće ostvariti prepuštanjem upravljanja štampom i svih dokumenti usluga specijalizovanom izvođaču,“ izjavio je Adam Žilbe, strateški marketing menadžer za poslovna rešenja u Evropi kompanije Canon Europe. “Upravljanje ulazom, izlazom i radnim tokom dokumenata je efikasan način smanjenja troškova štampe, povećanja produktivnosti i poboljšanja sigurnosti podataka ključnih za uspeh poslovanja. Našim korisnicima je sve jasnija vrednost koju Canon može ponuditi njihovom poslovanju, kao dodatak štampi.“

Lansiranje Canon MDS-a biće podržano značajnim investicijama kompanije Canon u razvoj alata, infrastrukture i programa edukacije za podršku unifciranim globalnim uslugama.

Nove profesionalne usluge biće prvo lansirane u Evropi i Severnoj Americi, a zatim proširene na Japan, Aziju, Okeaniju i ostatak sveta.

Leave a Reply