PC računari

Canon planira da ponudi usluge upravljanja dokumentima

Canon će kompanijama i ustanovama olakšati smanjenje troškova i poboljšanje produktivnosti putem efikasnijeg upravljanja poslovnim dokumentima

Kompanija Canon Europe, vodeći svetski dobavljač digitalnih grafičkih tehnologija, najavila je predstavljanje usluge Canon Managed Document Services (MDS, usluga upravljanja dokumentima). Reč je o skupu profesionalnih usluga kojima se optimizuje korisnikovo celokupno okruženje za rad sa dokumentima, od ulaza do izlaza.

Canon MDS kompanijama i ustanovama omogućiće znatne uštede troškova i poboljšanja produktivnosti radne snage putem profesionalnog upravljanja postupcima koji obuhvataju dokumente, što će se postići pomoću jedinstvenog paketa servisa i programa za upravljanje. Canon MDS knacelarijama i centralizovanim reprografskim odelenjima omogućiće efikasnije upravljanje štampom, te implementaciju dodatnih servisa, kao što su upravljanje sigurnosnim podešavanjima dokumenata, skeniranjem i tokom rada, a uz to će im ponuditi i alate za smanjenje uticaja na životnu okolinu.

Pokretanjem usluge Canon MDS stvoriće se standardizovana, globalna usluga koja će multinacionalnim kompanijama ponuditi priliku za pristup istim visokokvalitetnim uslugama u svim zemljama i regijama. Canon MDS osmišljen je tako da se može prilagođavati na lokalnom nivou, u skladu sa prilikama na tržištu i konkretnim potrebama korisnika. Kompanije mogu biti sigurne da će imati pristup ponudi u kojoj se iskorišćava Canonovo globalno stručno znanje, a istovremeno uzimaju u obzir njihove lokalne potrebe.

Leave a Reply