PC računari

Cisco predstavio temelj nove generacije Interneta: Cisco CRS-3 ruter

Napredna platforma dizajnirana je da ispuni sve zahteve video, mobilnih i data usluga

Cisco je predstavio novu generaciju uređaja koji predstavljaju osnovu za budući razvoj Interneta – Cisco CRS-3 ruter osnova je Interneta budućnosti zasnovanog na porastu korišćenja video sadržaja, mobilnih uređaja te online servisa i usluga. Sa dvanaest puta većim kapacitetom saobraćaja od najznačajnijih konkurenata, Cisco CRS-3 transformiraće online komunikaciju, te pružiti odgovor na nove zahteve potrošača, pružatelja usluga, te snažan porasta poslovne kolaboracije.

Pregled ključnih karakteristika

Kapacitet Cisco CRS-3 rutera utrostručen je u odnosu na prethodnika, CRS-1 ; sa brzinom od 322 Terabita po sekundi, CRS-3 u mogućnosti je preuzeti (downloadovati) celokupnu biblioteku američkog kongresa u samo jednoj sekundi, što je ekvivalentno istovremenom provođenju videopoziva svih stanovnika Kine ili preuzimanju celokupne, ikad snimljene, kinematografije u manje od četiri minuta.

• Cisco CRS-3 omogućava objedinjenu komunikaciju, te razvoj usluga u “oblaku” (cloud computing) zasnovanih na protokolu novih mrežnih generacija (Internet Protocol Next-Generation Networks – IP NGNs) i data centara. Novi uređaj ostvaruje i značajnije uštede te zaštitu uloženih sredstava u preko 5000 isporučenih Cisco CRS-1 sistema. Ukupno je do sada Cisco u razvoj CRS segmenta uložio više od 1,6 milijardi USD.

• AT&T, jedan od vodećih svetskih pružatelja telekomunikacijskih usluga, nedavno je na terenu uspešno testirao novi CRS-3 ruter i 100GE tehnologiju, otvarajući tako put za razvoj novih usluga i na zadovoljavanje naraslih potreba korisnika.

• Uređaj se trenutno nalazi na produkcijskim testiranjima u mrežama najvećih svetskih pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Leave a Reply