PC računari

dLAN 200 AVmini mrežno kućno rešenje

Manji, brži i do 60 procenata štedljiviji HomePlug Powerline (dLAN®) adapter za umrežavanje preko zajedničke 220-voltne električne instalacije. Dizajniran je da obezbedi prenos od 200 Mb/s na rastojanju i do 300m uz manju potrošnju električne struje; jedan je od najpouzdanijih Powerline mrežnih uređaja na svetu.

Osnovna namena mu je da obezbedi vezu između na njega priključenog računara (desktopa ili notebooka) i drugog mrežnog uređaja koji je priključen na zajedničku električnu instalaciju u objektu. Taj drugi uređaj može biti PC, ruter ili štampač, a bitno je da i on zadovoljava minimum predviđen HomePlug AV standardom. Da Internet pristup u objektu bude moguć bez razvlačenja UTP (mrežnih) kablova potrebno je i da barem jedan uređaj u dLAN mreži “deli” svoju internet konekciju.

Glavna odlika ove “mini” verzije HomePlug adaptera je primena Dynamic PowerSave tehnologije kojom se PowerLine adapter potpuno automatski “uspavljuje”, kad nije u aktivnoj upotrebi. Osim toga, ovaj uređaj je karakterističan po tome što ima taster aktiviranje enkripcije (šifriranja) podataka koji se prenose preko zajedničke električne instalacije.

Umrežavanje preko električne instalacije funkcioniše i između više spratova i za njega armirano-betonski zidovi ne predstavljaju prepreku.

• Brzina prenosa podataka kroz žicu do 200 Mb/s
• Maksimalni domet je 300m
• Vrhunska zaštita od prisluškivanja postignuta je kroz primenu najsavremenije tehnologije za šifriranje podataka
• dLAN® 200 AVmini se lako može dodati u postojeću dLAN® mrežu
• 103 g
• 1 Schuko

Leave a Reply