epson-printer
PC računari

Epson pomaže u očuvanju retke vrste ptica u Hrvatskoj

Kako bi pomogla u očuvanju divljih životinja u Hrvatskoj i regionu, kompanija Epson podržava Hrvatski Sokolarski CentarCentar se nalazi nadomak grada Šibenika i u nadležnosti je USC-a (Udruge  sokolarskog centra, Udruženja za zaštitu sokola). Ova nevladina organizacija upravlja projektom “Atlas ptičijih pera”, koji uključuje kreiranje digitalne arhive pera autohtonih vrsta ptica i njihovo kačenje na sajtu organizacije USC.

epson-printer

“Atlas ptičijih pera” je projekat koji ima za cilj da zaštiti autohtone ptice grabljivice u Hrvatskoj i drugim zemljama. Skeniranjem gornje površine primarnih, sekundarnih i repnih pera u visokoj rezoluciji, ovaj projekat podržava lakšu identifikaciju ptica grabljivica u Hrvatskoj. Informacije sakupljene tokom ovog projekta značajno doprinose rešavanju problema kao što je sudaranje ptica sa letilicama, kao i nedozvoljen lov i nelegalna trgovina. “Atlas pera” je projekat koji kontinuirano dodaje nove skenove koji su dostupni sličnim institucijama širom sveta.

Digitalizacija ptičijih pera zahteva velike i detaljne slike u visokoj rezoluciji. Epson je stoga obezbedio Expression 10000XL skener koji skenira u rezoluciji 2400 dpi, sa visokom vrednošću  optičke gustine koja  iznosi 3.8 DMax, za skenove visokog kvaliteta veličine do A3 formata. Ovaj projekat igra važnu ulogu u životinjskoj forenzici u Hrvatskoj. Kada se pronađe uginula ptica grabljivica, istraživači moraju detaljno ispitati pera, ne samo da utvrde koja je vrsta u pitanju, već i starost i pol. Međutim, ptičija pera su veoma osetljiva i zahtevaju posebne mikroklimatske uslove za održavanje budući da se njihova boja i oblik menjaju čak i pri optimalnim uslovima. Digitalizovana pera, sa druge strane, zadržavaju originalni oblik i boju i predstavljaju osnovu za dugoročna komparativna proučavanja.

 

Epson je vodeći svetski proizvođač skenera i druge opreme za prikaz slike i kao takav predstavlja prirodan izbor za podršku projektu. Expression 10000XL skener je jedan od malobrojnih uređaja koji mogu da postignu željeni kvalitet za arhiviranje fajlova, bez čega ovaj projekat ne bi bio moguć.

“Epsonova dugoročna istorija u ekološkom angažmanu i naša posvećenost kompaktnim, preciznim i energetski efikasnim tehnologijama pokreću nas da igramo aktivnu ulogu u doprinosu boljoj životnoj sredini” izjavio je Renato Vinćenti, marketing menadžer za razvoj u kompaniji Epson. “Epsonovi ekološki ciljevi uključuju restauraciju i očuvanje biodiverziteta, zajedno sa lokalnim zajednicama. Sa tim ciljem na umu, podržali smo USC projekat koji predstavlja inovativnu primenu naših proizvoda i konkretan dokaz Epsonove posvećenosti očuvanju ugroženih vrsta i prirode.”

Leave a Reply