PC računari

eX5 – nova generacija i nova arhitektura IBM Intel platform

IBM je početkom marta najavio novi revolucionarni portfolio SystemX i BladeCenter ponude koji se temelji na petoj generaciji Enterprise X-Arhitekturi: X5. Predstavljajući ove inovacije IBM pokazuje da nastavlja ulaganja u stvaranje višeg nivoa x86-bazirane arhitekture. X5 platforma je osmišljena kako bi se x86 sistemi doveli na potpuno novi nivo omogućujući korisnicima da rešavaju svoje najteže probleme.

Dok konkurenti osiguravaju veci promet „kutija” x86, IBM X5 novi portfolio donosi merljive, unapredjene vrednosti u odnosu na prethodne generacije x86 rešenja:

  • Do 6 puta veći kapacitet memorije baziran na postojećim serverskim rešenjima.
  • Do 10 puta smanjenje energetske potrošnje za „Enterprise” konfiguracije koje se oslanjaju na konvencionalne HDD sisteme.
  • U proseku 3.8 puta više virtuelnih mašina na temelju sadašnjih serverskih platformi.
  • Smanjuje broj potrebnih VMware licenci – omogućava uštedu do 50% cene licenciranja za podršku istog broja virtuelnih mašina.
  • 34% uštede troškova administracije sistema upotrebom inovativnog IBM System Director 6.1.

Prošle godine (2009.) je IBM promenio pristup x86 tehnologiji i distribuciji kada je na globalnom nivou potukao konkurenciju u tri kvartala za redom. Trend je da se dobra tržišna pozicija zadrži i u 2010, a prema predviđanjima IDC, 53% prihoda od distribucije svih serverskih sistema u ovoj godini će se odnositi upravo na servere x86.

Zahvaljujući ovome IBM predstavlja savršeno rešenje za zajednički nastup na tržištu. Sa uvođenjem X5 generacije IBM sa svojom partnerskom mrežom postaje još čvršće pozicioniran, a očekivanja su da promet x86 platforme u 2010. godini (na globalnom nivou) bude cca 26 mlrd. USD.

Osim toga, kada se na ovaj portfolio doda IBM softver, ugovori o održavanju, produženje garancije, „office” podrška dobija se ukupna ponuda koju je teško pobediti.

Leave a Reply