PC računari

Fleksibilan i efikasan Cisco ruter za mala i srednja preduzeća

Kompanija Linkom-PC iz Beograda ponudila je tržištu malih i srednjih preduzeća (MSP) fleksibilno i jeftino rešenje rutera za krajnje korisnike “Services Ready”, sa ugrađenom inteligencijom koja omogućuje provajderima da kreiraju, upravljaju, i primenjuju profitno zasnovane usluge za mala preduzeća, prema njihovim zahtevima.

Očekuje se da će tražnja za “Managed Services” dramatično porasti u naredne četiri godine, u malim preduzećima – onima sa manje od 100 zaposlenih i da će više od polovine takvih preduzeća od svog internet provajdera tražiti ovakav tip usluge. Ove kompanije mogu da imaju kompleksne IT potrebe, ali, generalno nemaju tehničko osoblje, ili stručnost potrebnu da bi se implementirala ovakva oprema.

Uređaji Cisco SRP500 serije Services Ready Platform sadrže ugrađene aplikacije kako bi ih provajderi koristili za dodavanje i/ ili izbacivanje usluga, komandama iz svog centra, a u zavisnosti od zahteva krajnjeg kupca, bez hardverske nadogradnje ili nekih drugih troškova. Slika prikazuje mogućnosti primena.

Leave a Reply