PC računari

Fujitsu globalni demo centar kao podršku SAP HANAT rešenjima

Fujitsu danas objavljuje globalnu dostupnost svoje infrastrukture sertifikovane od strane kompanije SAP AG i optimizovane za SAP HANA softver, koju će od danas upotpuniti i novi globalni demo-centar kao podrška SAP HANA rešenjima. U isto vreme, Fujitsu objavljuje da je završena i važna implementacija SAP HANA rešenja za kompaniju Mitsui & Co., Ltd.

U svetskim okvirima, Fujitsu je jedan od SAP-ovih tehnoloških partnera koji nudi SAP-sertifikovanu platformsku konfiguraciju za SAP HANA softver, i svojim klijentima pruža pouzdanu, optimizovanu i skalbilnu infrastrukturu koja uključuje Fujitsu PRIMERGY servere visokih performansi, ETERNUS storidže i mrežna rešenja.
Opredeljivanjem za SAP HANA rešenje, višenamenski uređaj čiji je izvor podataka unutar same memorije (“in-memory” appliance), preduzeća mogu da ostvare dobit kroz značajno povećanje brzine obrade podataka i analize informacija u realnom vremenu. Fujitsu isporučuje SAP HANA rešenja uz sveobuhvatan skup usluga, koji je zasnovan na najboljoj praksi i uključuje preinstaliranu infrastrukturu, integraciju i brzo pokretanje usluga isporuke, kao i podršku klijentima u instalaciji i pri radu sistema, kroz razmeštanje, verifikaciju i aplikacionim servise. Za više informacija o SAP HANA rešenju, molimo vas pogledajte današnje saopštenje za medije i javnost “SAP HANA je od danas dostupna korisnicima širom sveta”.
Fujitsu takođe pokreće i novi Globalni demo-centar kao podršku SAP HANA rešenjima čime će pomoći klijentima da shvate kako implementacija tehnologija može značajno da poveća poslovnu agilnost i konkurentnost. Fujitsu globalni demo-centar će pružati rešenja za stvarne scenarije koji će pokazati kako korišćenje SAP HANA rešenja poboljšava sposobnost kompanije da odlučuje u realnom vremenu i to analizom ogromne količine podataka iz memorije servera, umesto što zavise od sistema zasnovanih na diskovima.
Fujitsu globalni demo-centar je smešten u Nekarslumu u Nemačkoj i može mu se pristupiti sa bilo koje tačke na planeti. Klijenti tamo mogu da se upoznaju sa SAP HANA rešenjima, kao što mogu i da uporede ovu tehnologiju sa svojim poslovnim potrebama, uz podršku iskusnih Fujitsuovih stručnjaka za data-centre i aplikacije. Kroz prezentaciju i evaluaciju načina na koji SAP HANA može da ubrza i poboljšava donošenje poslovnih odluka, Globalni demo-centar daje mogućnost kompaniji Fujitsu i njenim klijentima da zajedno razviju inicijalnu ideju po kojoj napredna tehnologija i tim Fujitsuovih konsultanata mogu da pomognu organizacijama da unaprede svoje poslovne performanse.

Prva velika implementacija SAP HANA rešenja je „zaživela“

Fujitsu je takođe uspešno sproveo prvu veliku implementaciju SAP HANA rešenja u operativno okruženje klijenta. Kompanija Mitsui & Co, Ltd. je završila tehnološku evaluaciju i verifikaciju SAP HANA rešenja na osnovu svojih kriterijuma evaluacije. U SAP sertifikovanim okruženjima koja isporučuje Fujitsu, kompanija je potvrdila sposobnost SAP HANA rešenja da vrlo brzo izvede analizu kritičnih podataka.

Toru Nakajima, generalni direktor Odeljenja za promociju informacione tehnologije u kompaniij Mitsui & Co. je izjavio: „Da bismo podstakli rast poslovanja, bila nam je neophodna IT platforma koja se prilagođava promenama i koja podržava brzo donošenje odluka. Dometi koje postiže SAP HANA u skladu su sa našim potrebama. Cenimo što je Fujitsu među prvima pružio podršku za SAP HANA kao i njegovu sposobnost da podršku pruža globalno i za našu IT platformu, i nameravamo da nastavimo saradnju sa kompanijom Fujitsu u ovoj oblasti i ubuduće. Uz globalnu saradnju sa timom kompanije Fujitsu, već smo počeli sa implementacijom ove tehnologije, i radujemo se što ćemo i dalje sarađivati na ostvarenju naših zajedničkih ciljeva.“

Kao SAP-ov globalni tehnološki partner, Fujitsu isporučuje kompletna infrastrukturna rešenja za SAP HANA softver, pomažući klijentima da što brže ostvare što veću korist, pomažući im da shvate da je ova tehnologija lako upravljiva i da se jednostavno administrira. Sveobuhvatan skup usluga, zasnovan na najboljoj poslovnoj praksi, koja uključuje i preinstalaciju, integraciju i usluge za brzo puštanje u rad, dodatno povećavaju snagu SAP HANA rešenja. Fujitsu pored toga pruža i neprekidnu podršku 24 sata dnevno sedam dana u nedelji, određenu specijalnim ugovorom (Service Level Agreements), i regularnim pregledima sistema na osnovu namenskog ugovora o infrastrukturi data-centara (Fujitsu Solution Contract).

Leave a Reply