PC računari

Fujitsu nudi uslužno upravljanje skladištenjem podataka

Kompanija Fujitsu internacionalizuje svoju uslugu „Upravljano skladištenje podataka” (eng. „Managed Storage”) kao odgovor na trend nesmanjene intenzivne proizvodnje nestrukturiranih i neusaglašenih elektronskih podataka koja nastavlja da generiše potrebe za prostorom za njihovo skladištenje.

Usluga „Managed Storage“ omogućava organizacijama svih veličina da povrate kontrolu nad svojim podacima i pratećim troškovima tako što nudi veću fleksibilnost u upravljanju podacima i vrhunsku zaštitu podataka pouzdanog dobavljača sa dobrom reputacijom, kao i model plaćanja u zavisnosti od intenziteta korišćenja usluge – „po korišćenju“.

Fujitsu omogućava upravljanje sistemima za skladištenje podataka na lokacijama korisnika (eng. „on-premise“) ili iz svojih centara („off-premise“), kao i kombinaciju ovih varijanti. Na ovaj način se pre svega oslobađa kapital klijenata koji je ranije bio „zarobljen“ nabavkom IT hardvera i pratećim troškovima upravljanja, koji se sada pretvaraju u varijabilne troškove. Kapaciteti se dimenzionišu prema potrebama, čime se otklanjaju sva ograničenja u vezi sa porastom količine podataka. Korisnicima koji se odluče na ovaj korak Fujitsu obećava korišćenje njihove već postojeće infrastrukture, gde god je to moguće.

Nakon uspešne implementacije ovog modela u Nemačkoj, Fujitsu sada uslugu proširuje na druge zemlje kontinentalne Evrope. U prvoj fazi, koja je počela po jučerašnjem završetku sajma „Storage Networking World” u Frankfurtu, usluga je dostupna u Austriji, Švajcarskoj, Belgiji i Španiji. Kompanija planira da uslugom obuhvati i druge evropske zemlje, od početka 2010. godine.

Prema rezultatima istraživanja analitičke kuće IDC, prioritet „broj jedan“ u izdacima preduzeća u vezi sa skladištenjem podataka je upravo povećanje kapaciteta, koji i dalje raste uprkos usporavanju globalne ekonomije.

Leave a Reply