PC računari

Fujitsu pojačava osnovni rang ETERNUS disk-sistema za skladištenje

Fujitsu je ozvaničio nova poboljšanja svojih osnovnih modela ETERNUS sistema za skladištenje i čuvanje podataka na diskovima, koja obuhvataju softver za upravljanje, novi ETERNUS DX90 model koji poseduje mogućnosti kreiranja replika podataka na nivou sistema za skladištenje, i dostupnost kompaktnijih i energetski-štedljivijih uređaja koji koriste 2.5-inčne diskove.

Kao segment Fujitsu-ovog koncepta Dinamičkih infrastruktura, u okviru koga IT predstavlja fleksibilan resurs koji se prilagođava raznovrsnim potrebama, novi „ETERNUS SF Express“ upravljački softver pojednostavljuje rad i održavanje kompletnog dijapazona osnovnih modela Fujitsu ETERNUS DX sistema za skladištenje podataka na diskovima. Ovaj sofver specijalno je namenjen malim i srednjim preduzećima i organizacijama koje najčešće nemaju sopstvenog specijalistu za IT podršku, ali moraju da obebede da im podaci budu zaštićeni do odgovarajućeg nivoa.

„ETERNUS SF Express“ upravljački softver omogućava nadzor i upravljanje višestrukim ETERNUS DX sistemima preko samo jedne centralizovane konzole. Pored toga, on upravlja naprednim funkcijama kreiranja kopija snimaka sistema (snapshots) i klonova sistema.

Repliciranje podataka uz pomoć ETERNUS DX90

Novi ETERNUS DX90 model prvi je u rangu osnovnih Fujitsu sistema koji ima mogućnost replikacije, odnosno kreiranja duplikata baza podataka na nivou samog sistema za skladištenje. Mogućnost sinhronog ili asinhronog repliciranja podataka na drugi ETERNUS DX90 uređaj donosi dodatnu sigurnost korisniku i idealna je za kompanije sa propisanim zahtevnim merama i procedurama za očuvanje neprekidnosti poslovanja čak i u slučaju većih nepogoda ili katastrofa. ETERNUS DX90 sistemi sa ETERNUS SF Express upravljačkim softverom i licencom za daljinsko kreiranje kopija (Remote Copy) predstavljaju zaokruženo rešenje koje malim i srednjim preduzećima omogućava pristupačno centralizovano repliciranje podataka.

Manji trošak posedovanja (TCO)

Dodatna poboljšanja osnovnih ETERNUS DX disk-sistema predstavljaju i nove verzije starih modela, zasnovane na „Fibre Channel“ tehnologiji povezivanja, koje pored standardnih 3.5-inčnih diskova podržavaju i 2.5-inčne disk-drajv jedinice. Ovi manji diskovi smanjuju gabarite sistema i ukupnu potrošnju električne energije.

Alternativni modeli sistema ETERNUS DX60, DX80 i DX90 nude veću gustinu skladištenja podataka, koje „pakuju“ u maksimalno 24 fizičkih 2.5-inčnih SAS HDD diskova, u ormarskim modulima visine dve standardne jedinice (2U), svaki sa po 300 GB ili 146 GB kapaciteta. U cilju dodatnog poboljšanja performansi oni se mogu kombinovati sa do 9 SSD diskova, od kojih je svaki sa po 100 GB ili 200 GB kapaciteta. Ove bazne jedinice za manje diskove dostupne su odmah za ETERNUS DX60 i DX80 modele koji se povezuju Fibre Channel tehnologijom, a za novi ETERNUS DX90 biće dostupne na proleće 2010.

Leave a Reply