PC računari

Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 mono-server

Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 mono-server je energetski najefikasniji server na svetu u svojoj klasi. Ovaj model je nedavno postavio novi svetski rekord u ekonomičnoj potrošnji električne energije na „SPECpower ssj2008“ standardnom testu globlanog nezavisnog tela za procenu i potvrdu performansi, organizacije „SPEC“ (Standard Performance Evaluation Corporation).

Pored toga, sertifikacija kompletne klase ovih servera prema ENERGY STAR 1.0 standardima, dodatna je potvrda da inovacije kompanije Fujitsu doprinose značajnom povećanju nivoa performansi i efikasnosti ove familije servera, a time i vrednosti za korisnike.

Nedavno lansirani mono-serveri PRIMERGY TX150 S7 i PRIMERGY RX100 S6 – projektovani su kao serveri opšte namene, optimizovani sa aspekta troškova, koji pružaju visoke performanse uz minimalni uticaj na životnu sredinu zahvaljujući naprednoj energetskoj efikasnosti.

Ovi serveri su optimizovani za upotrebu u malim i srednjim preduzećima, kao i u korporacijama za manje zahtevne infrastrukture. S obzirom da serveri značajno učestvuju u potrošnji energije jednog data-centra, korišćenje energetski-efikasnih mašina može predstavljati vitalnu komponentu strategije za smanjenje ukupne potrošnje energije u data centru, kao i za smanjenje operativnih troškova.

Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 mono-server tipa „tower“ je na testu SPECpower ssj2008 postavio rezultat od 2187 operacija (ssj_ops) sa potrošenim 1 vatom električne energije (1W). Ovaj test razvila je organizacija „SPEC“ sa ciljem nezavisne potvrde karakteristika potrošnje i performansi računara klase servera u serijskoj proizvodnji.

Fujitsu-ova novi rezultat sa PRIMERGY TX150 S7 serverom, ponovo pomera granice upotrebe mono-servera, i pokazuje da ovi sistemi mogu da se koriste za sofisticiranije namene poput servera za virtuelizaciju ili servera za baze podataka, koji su ranije bile van domašaja mono-servera (sa jednim mestom za procesor).

Fujitsu PRIMERGY serveri pored toga, ispunjavaju i rigorozne zahteve za energetskom efikasnošću uz pomoć naprednih, efikasnijih jedinica za napajanje energijom, integrisanog upravljanja potrošnjom energije, unapređene arihitekture matičnih ploča, naprednog izbora komponenti, kao i sopstvenim „Cool-Safe“ dizajnom protoka vazduha kroz sistem za hlađenje.

Leave a Reply