PC računari

Fujitsuov ETERNUS DX440 sistem diskova performansama oborio svetski rekord

Rezultati nezavisnog benchmarkinga pokazuju da je Fujitsuov ETERNUS DX440 najbrži dual controller mid-range diskovni sisitem za skladištenje podataka na svetu, a uz to ima i najbolji odnos cene i performansi. Sa vrhunskim performansama i multi-platform podrškom, brzi ETERNUS DX440 rešava IT administratorske potrebe za visokoefikasnim sistemima za čuvanje podataka, dok ujedno smanjuje troškove.

Današnji data centri trebaju da zadovolje zahteve za virtuelizacijom servera, cloud computing-om, rastućim brojem korisnika i stalno rastućom količinom podataka koju treba sačuvati, backup-ovati i arhivirati. Ukoliko sistemi  za skladištenje podataka nisu dovoljno brzi da se nose sa tim zahtevima nastaće uska grla u njihovoj efikanosti, što nagalašava važnost svetskog rekorda u performansama novog Fujitsu ETERNUS DX440 sistema.

Klijenti koriste Fujitsu ETERNUS DX440 kako bi zaštitili mešovite aplikacije u heterogenim računarskim okruženjima sa transakcijski orijentisanim aplikacijama poput baza podataka, mail-servera, bankarskih i telekom okruženja, te za visoko aktivne on-line obrade. Kroz sertifikovanu multi-platformsku podršku za celi niz servera i operativnih sistema, ETERNUS DX440 takođe pojednostavljuje implementaciju, te omogućuje korisnicima dodatnu uštedu vremena i novca.

Novi svetski rekord objavio je SPC. SPC-1 Benchmark pruža objektivne i proverljive procene Fujitsuovog ETERNUS DX440 koji je pokazao vodeći odnos cene i performansi. Sprovedeno na širokom spektru diskovnih podsistema, ovo ispitivanje meri performanse podsistema za skladištenje  podataka za vreme složenih, business-critical radnih opterećenja.

Leave a Reply