PC računari

HP Blade serveri su omogućili lakše upravljanje sa više stotina virtuelnih mašina

HP studija slučaja: HP c-Class blejd serveri omogućili uspešan rad pres-centra za takmičenje za pesmu Evrovizije

Organizacija takmičenja za pesmu Evrovizije izuzetan je logistički izazov: bilo je potrebno ugostiti više od 2 hiljade ljudi iz delagacija 43 zemlje učesnice, a takmičenje je pratilo i preko 3,5 hiljade novinara. Istovremeno, organizacija Evrosonga je i izuzetan tehnički izazov: neophodno je da IT sistem u pres-centru takmičenja savršeno radi i omogući da novinari koji prate takmičenje imaju odgovarajući pristup internetu bez ikakvih smetnji.

Izbor rešenja

Kompanija COMING (www.coming.rs) je u fazi projektovanja Radio televiziji Srbije predložila sistem koji omogućava pokretanje do 400 virtuelnih desktop mašina preko tankih klijenata. Ipak, ovo je bilo prvi put da neko realizuje virtuelizovan sistem te veličine, pa je tehnička služba RTS-a odabrala kombinovano rešenje sa 200 tankih klijenata i 200 standardnih računara tako da može da se upotrebi fizička infrastruktura ako rešenje za virtuelizaciju ne funkcioniše kako se očekuje.

“U RTS-u su doneli vrlo hrabru odluku da prihvate naš predlog da se po prvi put za sistem ove veličine upotrebi tehnologija virtuelizacije”, rekao je Drago Samardžić, direktor kompanije COMING. “Pre ovog projekta imali smo samo priliku da pregledamo jednu studiju slučaja za virtuelizaciju desktop okruženja, za sistem sa 57 virtuelnih mašina instaliran u laboratorijskim uslovima.”

Moćna tehnika Bilo je potrebno napraviti sistem koji će obezbediti brz i pouzdan rad preko 600 korisnika istovremeno. Pored 200 tankih klijenata i 200 stonih računara, bilo je obezbešeno 100 lokacija za žično povezivanje prenosnih računara, kao i kapaciteti za preko 100 bežičnih konekcija. Za softversku osnovu sistema odabrano je VMware Infrastructure 3 rešenje za kreiranje virtuelnih hostova i virtuelnih računara, a za upravljanje virtuelnim mašinama korišćen je softver VMware VDM. Svi podaci kojima su korisnici pristupali smeštani su na dva NetApp FAS2020 iSCSI uređaja sa po 2,1 TB primarnog SAS prostora za podršku virtuelnim sistemima i 3,5 TB sekundarnog SATA prostora za pravljenje rezervnih kopija sistema, odnosno 11,2 TB ukupnog prostora.

Za samo umrežavanje, upotrebljeni su Cisco ruteri i HP Procurve svičing oprema, dok je za srce sistema odabrana HP blejd platforma. Odlučeno je da se u dve šasije C7000, koje objedinjuju servere i interkonekciju, ugradi ukupno 6 HP Proliant BL480c servera, svaki sa po dva četvorojezgarna procesora na 3 GHz i sa po 28 GB RAM memorije. Ovi serveri su od pokretanja radili preko 25 dana bez prestanka i nisu prijavili niti jedan problem. Odabrano je rešenje sa dve šasije zbog kompletne redundantnosti sistema (može da otkaže polovina napajanja i ventilatora za hlađenje a da sistem nastavi da radi normalno), kao i zbog toga što će ova platforma svoj životni vek nastaviti kao osnova IT sistema Radio televizije Srbije i rešenje za oporavak nakon katastrofalnog događaja (disaster recovery).

Jednostavnije održavanje

Virtuelno okruženje je odabrano zbog brojnih prednosti u odnosu na fizičku infrastrukturu. Najpre, vreme održavanja sistema je znatno kraće: do 4 puta više vremena troši se na održavanje fizičke infrastrukture gde administrativno osoblje mora da ode do svakog pojedinačnog računara da bi rešilo problem sa njim. To povlači sa sobom i do 3 puta više zaposlenih ljudi, kao i troškove odlazaka na lokacije gde se računari koje treba održavati nalaze. Ušteda vremena se ostvaruje i na strani korisnika virtuelnih mašina; utvrđeno je da pokretanje desktop okruženja na tankim klijentima traje 2 do 3 puta kraće u odnosu na stone računare.

“U virtuelizovanom okruženju, svi poslovi se obavljaju se jednog, udaljenog mesta. Ako neka virtuelna mašina počinje da se neočekivano ponaša, jednim klikom se može ukloniti i sistem će automatski napraviti novu”, ističe Samardžić. “Svaka mašina je enkapsulirana i ako se zbog nedostatka zaštite i pojavi virus, on ne može otići dalje. Podaci su smešteni na centralizovano mesto gde se redovno prave rezervne kopije, a svom virtuelnom desktopu korisnici mogu pristupati odakle god žele.”

Izuzetno je bitna i ušteda na potrošnji struje. Tanki klijenti Wyse V10L troše samo 7 vati električne energije, a kancelarijski računari troše najmanje 180 vati. Uz isti nivo investicija u fizičku i virtuelizovanu infrastrukturu, troškovi eksploatacije su u virtuelizovanom okruženju niži i do 50 odsto! “Uz trenutne cene električne energije, za 3 do 4 godine uobičajene kancelarijske upotrebe samo na uštedi za račune za struju uštedelo bi se 50 odsto vrednosti celog sistema,” zaključuje Samardžić.

Leave a Reply