HP FlexNetwork
PC računari

HP FlexNetwork arhitektura za savremen data centre

HP predstavlja rešenje za postavku mreže data centra baziranu na HP FlexNetwork arhitekturi, što korisnicima omogućava da postignu poslovnu agilnost uz dvostruko veću skalabilnost i 75 odsto manju kompleksnost u odnosu na postojeća rešenja uz skraćivanje vremena uspostavljanja mreže sa više meseci na nekoliko minuta. 

HP FlexNetwork

HP FlexNetwork

Dok se kompanije sele u cloud okruženje, zastarele mrežne arhitekture posrću pod pritiskom trenutnog pristupa aplikacijama i servisima koji nude kvalitetan korisnički ugođaj. Istovremeno se organizacije muče sa kompleksnošću postavke mreže u data centru, koja zahteva ručno podešavanje svih uređaja.

HP rešava ove probleme serijom svičeva za softverski definisane mreže, a koji donose napredne mogućnosti automatizacije i vrhunsku skalabilnost za zahtevne aplikacije kao što je Hadoop. Nova ponuda obuhvata HP FlexFabric 12900, prvi OpenFlow svič koji može da se izbori sa rastućim zahtevima virtuelnog okruženja.

“Tokom poslednjih 20 godina, mreže u data centrima su kaskale u podršci za nove poslovne zahteve kao što su cloud, virtuelizacija i ogromne količine podataka”, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. “Samo je HP pozicioniran tako da tržištu ponudi najkompletniju softverski definisanu postavku mreže uz inovacije koje korisnicima omogućavaju da kreiraju okruženje koje će zadovoljiti njihove trenutne i buduće potrebe.”

Jednostavnija konstrukcija i rad mreže

Pojednostavljivanjem konstrukcije i rada mreže, nova HP Networking rešenja omogućavaju korisnicima da:

 • Unaprede produktivnost IT odeljenja tako što će objediniti virtuelnu i fizičku mrežu uz pomoć novog HP FlexFabric Virtual Switch 5900v softvera koji, uz HP FlexFabric 5900 fizički svič, donosi napredne mreže funkcionalnosti kao što su polise i kvalitet servisa VMware okruženja. Integrisana Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) tehnologija omogućava jasno razdvajanje održavanja servera i mreže radi uspostavljanja operativne jednostavnosti.

Smanje veličinu data centra uz virtuelizovane rutere koji omogućavaju da se servisi pokrenu na virtuelnim mašinama, što eliminiše nepotreban hardver i koristi prednosti softverski definisane virtuelizacije mrežne funkcije.(4)

Skaliranje postavki mreže radi unapređenih performansi aplikacija

HP FlexFabric rešenja unapređuju rad sa aplikacijama za krajnje korisnike i omogućavaju:

 • Unapređivanje podrške za kompleksne aplikacije koje koriste velike količine podataka. HP FlexFabric 12900 serija svičeva upravlja vršnim opterećenima protoka ugrađenim mrežnim standardom Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL). Ova serija svičeva može premestiti do tri puta više podataka po 40-gigabitnom Ethernet portu u odnosu na vodeće konkurente.(4)
 • Unapređivanje performansi virtuelnih aplikacija i do 50 odsto(5) uz HP FlexFabric 11908, prvi svič koji omogućava OpenFlow agregiranje. (4) HP FlexFabric 11908 pruža 10/40 gigabitno povezivanje blejd servera, kao što su HP c-Class serveri sa Virtual Connect FlexFabric modulima.
 • Poboljšanje otpornosti pojednostavljivanjem pokretanja mrežnih servisa uz HP HSR 6800 seriju rutera koji objedinjuju rutiranje, firewall, svič preko pet puta više bezbednosnih servisa u odnosu na druga rešenja. (6)

Automatizovanje mreže

HP-ov objedinjen način upravljanje mrežom automatizuje brže pokretanje aplikacija i servisa za softverski definisane i tradicionalne mrežne uređaje. To korisnicima omogućava da:

 • Unaprede performanse aplikacija primenom šablona za mrežne servise koji pojednostavljuju i automatizuju podešavaje mreže.
 • Pojednostave upravljanje softverski definisanom i tradicionalnom mrežnom infrastukturom uz HP IMC SDN Manager, prvu aplikaciju za kompletno konfigurisanje, praćenje i upravljanje polisama u kampusima, ograncima i data centrima. (4)

 

Fokus na inovacijama i poslovanju

HP Technology Services omogućavaju korisnicima da razviju i koriste kompleksne mreže za data centre, kao i da razmeste servise radi podsticanja inovacija i poslovnog rasta. Nove usluge obuhvataju:

 • HP Connectivity Transformation Experience Workshop — omogućava korisnicima da ostvare skaliranje i agilnost mreže uz definisanu strategiju transformacije koja usaglašava poslovne i IT ciljeve.
 • HP IPv6 Roadmap Service — pruža pristup iskusnim konsultantima radi razvoja plana prelaska na IPv6 uz obraćanje pažnje na šest oblasti na koje utiče ova tranzicija: mrežu, bezbednost, infrastukturu, aplikacije, upravljanje i finansije.
 • HP Datacenter Care for Networking — daje jednu tačku kontakta za reaktivnu podršku i proaktivne usluge koje omogućavaju brzo rešavanje problema sa mrežom, razvijanje mreže radi zadovoljavanja poslovnih potreba, i smanjivanje administrativnih IT poslova.

Cene i dostupnost

 • HP FlexFabric Virtual Switch 5900v bi trebalo da bude dostupan širom sveta u oktobru. Cena će biti poznata tada..
 • HP FlexFabric 5900 serija svičeva je dostupna po početnoj ceni od 14.990 dolara.
 • HP Virtualized Services serija rutera bi trebalo da bude dostupna širom sveta u drugoj polovini godine. Cena će biti poznata tada.
 • HP FlexFabric 12900 svičevi bi trebalo da budu dostupni širom sveta u oktobru. Cena će biti poznata tada.
 • HP FlexFabric 11908 bi trebalo da bude dostupan širom sveta u junu po početnoj ceni od 83.000 dolara.
 • HP HSR 6800 serija rutera je dostupna po početnoj ceni od 46.000 dolara.
 • HP IMC Virtual Application Network Resource Automation Manager bi trebalo da bude dostupan širom sveta u decembru. Cena će biti poznata tada.
 • HP IMC SDN Manager bi trebalo da bude dostupan širom sveta u decembru. Cena će biti poznata tada.

Leave a Reply