PC računari

HP Integrity – prva konvergentna infrastruktura na jednoj platformi

Nova HP Integrity ponuda pojednostavljuje, obedinjuje i automatizuje obradu podataka korišćenjem svega od x86 do Superdome 2 platforme. Kompanija HP predstavlja nova HP Integrity rešenja koja značajno unapređuju nivo usluga koje IT pruža, obezbeđuju do 100 odsto dostupnosti aplikacija(1) i pojednostavljuju obradu podataka za najzahtevnije aplikacije.

Kompanija najavljuje i partnerski program AllianceONE koji radi podrške ključnoj konvergentnoj infrastrukturi omogućava optimizaciju rešenja koja obuhvataju servere, storidž, mrežnu opremu i profesionalne usluge.

Integrity rešenja zasnovana na novoj HP Blade Scale arhitekturi, koja obuhvata servere, storidž i mrežnu opremu, predstavljaju prvu konvergentnu infrastrukturu od suštinskog značaja za poslovne procese. Ova najava predstavlja i prvo značajno strukturno unapređenje Integrity Superdome rešenja u poslednjih deset godina.

Nova arhitektura omogućava korisnicima da postave, automatizuju i upravljaju svim aplikacijama istovremeno, u istom kućištu, koristeći iste komponente, alate i procese. Preko jedinstvenog okruženja za upravljanje korisnici mogu ostvariti konzistentnu kontrolu nad kompletnom IT infrastrukturom.

HP je jedini proizvođač koji isporučuje objedinjenu BladeSystem platformu koja obuhvata sve od x86 do HP Superdome 2 rešenja. Kao rezultat toga, HP-ovi korisnici mogu kreirati računske centre koji im omogućavaju da troše manje vremena na tekuće poslove, a da se više fokusiraju na podsticanje inovativnosti radi zadovoljenja poslovnih potreba.

Unapređena mission-critical ponuda konvergentne infrastrukture

Nova Integrity ponuda obuhvata servere, softver i usluge koje korisnicima donose niz unapređenja.

  • Poboljšanje pouzdanosti infrastrukture do 450 odsto u odnosu na starije generacije opreme primenom novog HP Integrity Superdome 2 rešenja. Napravljen na objedinjenoj Blade Scale arhitekturi, Integrity Superdome 2 pruža više od 100 novih ključnih inovacija radi pružanja izuzetne dostupnosti.(2) Njegova jedinstvena unakrsna osnova povećava otpornost sistema inteligentnim rutiranjem podataka između blejdova i ulazno/izlaznih portova, uz kompletnu redundantnost.
  • Unapređene performanse i nižu ukupnu cenu vlasništva zahvaljujući novim HP Integrity blejd serverima koji predstavljaju prvo UNIX blejd rešenje sa osam ležišta. HP Blade Link tehnologija lako proširuje i rekonfiguriše sisteme kombinovanjem više blejdova radi kreiranja rešenja sa dva, četiri ili osam ležišta. Ovo omogućava ostvarivanje do devet puta boljih performansi uz primenu polovine resursa.(3) Korisnici mogu kombinovati HP Integrity, HP ProLiant i HP StorageWorks blejdove u istim kućištima radi postizanja maksimalne fleksibilnosti.
  • Zaštitu investicija uz novi HP Integrity rx2800 i2 server za montiranje u orman koji korisnicima omogućava da koriste postojeća okruženja. Uz poznatu infrastrukturu, ovaj server je idealan za manje ili udaljene instalacije poput onih u ograncima kompanija.
  • Veću dostupnost i produktivnost korisnika pomoću HP-UX 11i v3 operativnog sistema koji omogućava do 50 odsto bržu instalaciju aplikacija i najbrži prelazak na redundantnu opremu.(4) HP-UX nudi i automatizovano upravljanje opterećenjem što korisnicima omogućava da smanjuju i povećavaju virtuelne servere prema potrebama poslovanja. Dostupan po modelu plaćanja prema upotrebi HP-UX daje i mogućnost trenutnog aktiviranja neophodnih kapaciteta na zahtev, a donosi i ugrađena softverska poboljšanja koja unapređuju upravljanje i bezbednost.
  • Brži izlazak na tržište i unapređeno upravljanje primenom HP BladeSystem Matrix rešenja sa HP-UX sistemom, platforme za konvergentnu infrastrukturu za deljene usluge. Ovo korisnicima omogućava da obezbede kompletnu aplikativnu infrastrukturu, uključujući softver, servere, storidž i mrežnu opremu, za svega par minuta umesto za više nedelja ili meseci, radi automatizacije deljenih usluga računskog centra.
  • Viši nivo dostupnosti uz HP Mission Critical usluge koje identifikuju sve moguće izvore prekida u radu. Ove usluge postoje u različitim varijantama, uključujući Proactive Select, Critical Service i kompletno Mission Critical partnerstvo. Korisnici tako dobijaju pristup najvećem broju konsultanata specijalizovanih za prelazak na konvergentnu infrastrukturu.

Korisnici se spremaju za budućnost

Kao jedna od najvećih integrisanih energetskih kompanija u svetu Chevron ostvaruje vrhunske performanse računskog centra radi obezbeđivanja pouzdanog i efikasnog poslovanja. Da bi to postigao Chevron je svoju infrastrukturu za planiranje poslovnih resursa objedinio na HP Integrity platformi.

“Chevronov projekat konsolidacije doneo je ogroman napredak u performansama bez povećanja troškova”, rekao je Steve Wilson, Life Cycle Design, Chevron. “Uspeh ovog projekta je razlog zašto se radujemo narednoj verziji HP Integrity blejd servera. Uz iskustvo HP-ovih usluga za velike kompanije očkujemo da će ova veoma pouzdana i moćna platforma, zasnovana na vodećoj poziciji HP BladeSystem rešenja, omogućiti Chevronu da se spremi za budućnost.”

Konvergentni partnerski ekosistem

AllianceONE, HP-ov novi partnerski program baziran na rešenjima, od servera, preko storidža do mrežne opreme, omogućava proizvođačima softvera i hardvera, kao i sistem integratorima da postignu veću jednostavnost i brži povraćaj investicija u IT. Kroz AllianceONE partneri pristupaju jednom programu koji nudi najširi izbor rešenja projektovanih za kreiranje konvergentnu infrastrukturu.

HP-ova konvergentna infrastruktura je zasnovana na standardnoj arhitekturi koja obuhvata Microsoft Windows®, Linux, HP-UX, OpenVMS i HP NonStop platforme. To korisnicima i partnerima omogućava da kreiraju vodeća rešenja koja su fleksibilna i prilagodljiva promenljvim zahtevima poslovanja.

Više informacija o novoj HP Integrity ponudi servera dosupno je na adresi www.hp.com/go/integrity.

Leave a Reply