HP StoreOnce VSA
PC računari

HP omogućava maksimizaciju investicije uz softverski definisan storidž

Predstavljene inovacije dokazane platforme unapređuju agilnost i efikasnosti virtuelnih okruženja

HP predstavlja inovacije vezane za konvergentni storidž koje korisnicima omogućavaju da maksimizuju povraćaj investicije u virtuelnu infrastrukturu kroz snižavanje troškova i povećanje agilnosti i iskorišćenja kapaciteta. Najavljena je i nova softverska funkcionalnost HP StoreVirtual Virtual Storage Appliance (VSA) sa boljom VMwave i Microsoft integracijom, a tu su i fleksibilniji načini licenciranja.

HP StoreOnce VSA

HP predstavlja i dva softverska dodatka za HP 3PAR StoreServ Storage za upotrebu sa VMware i SAP rešenjima.

 

Skalabilan i dostupan softverski definisan storidž

HP StoreVirtual VSA je prvi softverski definisan storidž  koji pruža raslojavanje podataka. Ova funkcija automatski premešta blokove podataka između storidža snažnih performansi i ekonomičnog storidža, na osnovu potreba aplikacija. Na taj način omogućava efikasniji rad i ostvarivanje boljih performansi celog sistema.(1)

 

HP Adaptive Optimization funkcija omogućava prebacivanje aktivno korišćenih podataka na brži storidž koji, na primer, koristi SSD uređaje, dok manje korišćeni podaci odlaze na ekonomičniji storidž koji koristi hard diskove. Ovakav pristup eliminiše potrebu da se kompletni logički diskovi prebacuju na skuplji SSD storidž. U ovakvom okruženju, moguće je iskoristiti i stara storidž rešenja koja bi se tretirala kao sekundarni sloj u sistemu.

 

HP nudi i različite opcije za licenciranje HP StoreVirtual VSA rešenja. Pored standardne 10 TB licence, sada postoji i 4 TB licenca za manja okruženja, kao i 50 TB licenca za one sa većim potrebama.

 

HP StoreVirtual VSA se instalira tri puta brže i menja kapacitet 11 puta brže od konkurentskog rešenja kompanije VMware (2)

 

Jednostavnije upravljanje storidžom

HP 3PAR StoreServ se potpuno integriše sa rešenjima vodećih softverskih kompanija, i u paketu sa novim rešenjem HP StoreFront Analytics Pack for VMware vCenter Operations Manager™, omogućava VMware administratorima da na efikasan i ekonomičan način prate i rešavaju probleme u kompleksnim virtuelnim okruženjima.

 

HP StoreFront Analytics Pack u realnom vremenu prikazuje podatke o stanju HP 3PAR StoreServ Storage sistema, performansama i iskorišćenosti kapaciteta. Proaktivno praćenje performansi virtuelnih aplikacija sa jednog mesta pojednostavljuje upravljanje, dok donošenje odluka olakšavaju precizna predviđanja potreba za kapacitetom.

 

Za upravljanje velikim i kompleksnim SAP instalacijama u fizičkom i virtuelnom okruženju HP nudi dodatak koji integriše HP 3PAR StoreServ Storage i HP XP P9500 Storage sa SAP NetWeaver®  Landscape Virtualization Management 1.0 rešenjem. Ovaj dodatak je podržan u Microsoft Windows, Linux i HP-UX okruženjima i obuhvata automatizaciju koja skraćuje vreme kloniranja SAP aplikacija i poboljšava agilnost uz smanjivanje rizika vezanih za manuelno obavljanje operacija.

Leave a Reply