PC računari

HP Photosmart Wireless e-AiO

Zaista je zadivljujuće kako proizvođači i dalje uspevaju da ubace neku specifičnu funkciju ili da još smanje cene štampača i multifunkcijskih uređaja, ali i da pojednostave njihovo korišćenje i učine ih ekonomičnijim. HP je kod nove generacije kućnih miltifunkcijskih uređaja otišao i korak dalje i potrudio se da potencijalnim kupcima maksimalno olakša izbor.

Leave a Reply