PC računari

HP poboljšava performanse i snižava troškove virtuelizovanih serverskih okruženja

Kompanija HP predstavlja sveobuhvatnu podršku koja omogućava korisnicima da ključne poslovne aplikacije pokreću na virtuelizovanim HP ProLiant serverima da bi poboljšali performanse i dostupnost, i smanjili troškove i kompleksnost.

Nove HP Critical Advantage usluge korisnicima dodeljuju tim koji im pruža podršku i obezbeđuje neprekidan rad ključnih poslovnih, virtuelizovanih okruženja.

“Preduzeća koja virtuelizuju svoja standardizovana okruženja radi bolje kontrole troškova i veće fleksibilnosti, shvataju kompleksnost koju tehnologija može doneti”, rekao je Matt Healey, direktor istraživanja usluga vezanih za softver i hardver u kompaniji IDC. “Sveobuhvatna podrška, kao što je HP-ova Critical Advantage usluga, može poboljšati dostupnost i smanjiti prekide rada ključnih poslovnih aplikacija, tako da korisnici mogu ostvariti pun potencijal virtuelizacije.”

Inovativni pristup smanjuje rizik od prekida rada i korisnicima daje veći izbor

HP Critical Advantage je prva sveobuhvatna usluga vodeće tehnološke kompanije koja se odnosi na ključne aplikacije u virtuelizovanim x86 okruženjima. Kako sve više organizacija instalira ključne poslovne aplikacije na virtuelizovane x86 servere, sve je izraženija potreba da se izbegnu neplanirani prekidi rada i poboljšaju performanse. HP Critical Advantage usluga obezbeđuje korisnicima neprekidan rad nudeći različite nivoe podrške na osnovu potreba i budžeta.

HP Global Mission Critical Solution Center smanjuje učestalost i trajanje prekida pružanjem brze reakcije i rešavanje incidenata u kompleksnim okruženjima.

Definisan set proaktivnih usluga baziran na najboljoj praksi upravljanja promenama i unapređenju procesa omogućava da se spreče neplanirani prekidi rada predviđanjem potencijalnih problema.

Fleksibilno kreditiranje obuhvata niz usluga vezanih za potrebe korisnika. Kredit se akumulira s količinom plaćenih HP Critical Advantage usluga.

HP Critical Advantage fleksibilne proaktivne usluge obuhvataju:

  • analizu performansi i kapaciteta u virtuelnim okruženjima, što korisnicima omogućava da planiraju kapacitet virtuelnih okruženja radi usklađivanja s poslovnim potrebama,
  • pripremnu radionicu za virtuelizaciju ključnih aplikacija koja omogućava planiranje i procenu infrastrukture da bi korisnici brzo ostvarili prednosti od virtuelizacije i smanjili potencijalne rizike, i
  • analizu dostupnosti u virtuelnim okruženjima, što povećava efikasnost i produžava neprekidan rad optimizovanjem virtuelizovanih okruženja.

“Korisnici se suočavaju s izazovom održavanja visoke dostupnosti dok pokreću ključne poslovne aplikacije na virtuelizovanoj infrastrukturi”, rekao je William Loupakos, viši potpredsednik za poslovne usluge u kompaniji American Digital Corporation. “Kao HP Services Sales Elite partner, sada našim korisnicima možemo ponuditi usluge koje će poboljšati performanse njihovih ProLiant okruženja i dati im veći izbor tipova podrše.”

Jedna tačka kontakta uz dodeljen tim za podršku

Korisnici HP Critical Advantage usluga imaju prednost i zbog dodeljenog tima za podršku koji se fokusira na rešavanje problema i poboljšanje procesa, tako da korisnici mogu da iskoriste svoje posojeće resurse za inovacije. Dodeljeni Critical Advantage tim predstavlja jednu tačku kontakta, koja zna sve o ključnim poslovnim okruženjima korisnika.

Cene i dostupnost

HP Critical Advantage usluge dostupne su kroz HP Technology Services. Dodatne informacije o HP Critical Advantage uslugama potražite na adresi www.hp.com/services/criticaladvantage.

Leave a Reply