PC računari

HP predstavio nova mission-critical rešenja

Kompanija HP je predstavila integrisana rešenja koja pojednostavljuju rad i ubrzavaju konsolidaciju IT resursa, što će korisnicima omogućiti da na jednostavniji način pokreću najvažnije aplikacije i usluge.

Direktori informatičkih odeljenja moraju obezbediti da najvažnije poslovne aplikacije budu stalno dostupne, a istovremeno moraju upravljanje tehnološkom infrastrukturom učiniti jednostavnijim i nastaviti sa snižavanjem troškova. Novi HP StorageWorks P9500 Disk Array i dodaci HP-UX ponudi za Integrity sisteme obuhvataju otvorenu, integrisanu arhitekturu namenjenu lakšem pokretanju zahtevnih aplikacija i usluga.

“Preduzeća moraju da pojednostave svoja tehnološka okruženja i snize sveukupne troškve, ali ne smeju da pritom žrtvuju pouzdanost, dostupnost ili bezbednost ključnih aplikacija”, rekao je David Roberson, viši potpredsednik i generalni direktor HP-ovog StorageWorks odeljenja. “HP-ova konvergentna infrastruktura razbija skupe i neefikasne tehnološke silose i na taj način smanjuje kompleksnost i unapređuje izdržljivost računskih centara.”

Ubrzana konsolidacija uz nižu cenu vlasništva

Novi P9500 zasnovan je na HP StorageWorks XP Disk Array tehnologiji koja je prošla kroz pet generacija razvoja. Zahvaljujući orijentaciji ka potrebama korisnika i ahritekturi baziranoj na standardima, P9500 povećava količinu podataka kojom jedan administrator može upravljati, duplira energetsku efikasnost i smanjuje za polovinu zauzeće prostora u računskom centru.1

Kontrola kvaliteta usluga vezanih za aplikacije omogućava korisnicima da efikasno upotrebljavaju i dele resurse za skladištenje podataka, a da istovremeno omogućavaju izvršavanje ključnih aplikacija i poštovanje ugovora o nivou pružanja usluga. Više podataka o modelu HP StorageWorks P9500 možete pronaći ovde.

Prednosti za korisnike

  • Efikasnija i fleksibilnija tehnološka infrastruktura zahvaljujući HP P9000 Smart Tiers softveru koji omogućava automatizovano premeštanje podataka između različitih vrsta uređaja za skladištenje – uključujući SSD uređaje – radi uravnotežavanja performansi i troškova sa poslovnim zahtevima.
  • Poboljšan korisnički interfejs i unapređenja HP Remote Web Console rešenja pojednostavljuju pokretanje infrastrukture za skladištenje i smanjuju vreme potrebno za održavanje za 40 do 60 odsto.1

“Mnogi poslovni korisnici ne uspevaju da unaprede nivo dostupnosti aplikacija, ni da automatizuju oporavak sistema nakon nesrećnog slučaja, kao ni da eliminišu planirane prekide u radu”, rekla je Donna Scott, potpredsednica, Distinguished Analyst, Gartner. ”S obzirom da do kvarova u sistemu svakako dolazi, suština je u ograničavanju uticaja tih kvarova da bi se obezbedio stalan, visok nivo rada aplikacija koje omogućavaju funkcionisanje ključnih poslovnih procesa.”

Jednostavnija primena računara za ključne poslove

Softverska poboljšanja HP-UX 11i v3 sistema i HP Serviceguard Solutions ponuda za Integrity servere pojednostavljuju primenu računara za ključne poslove i unapređuju otpornost sistema prilikom korišćenja najzahtevnijih aplikacija. To korisnicima omogućava da:

  • Smanje potrebu za ručnim konfigurisanjem i do 93 odsto primenom novog rešenja HP Serviceguard Extension for Oracle e-Business Suite.2 Ovaj softver omogućava automatsko konfigurisanje više od 200 tesno integrisanih aplikacija uključujući finansijske usluge, CRM rešenja i međusobno vezane komponente kao što su skladištenje i umrežavanje.
  • Ubrzaju migraciju sa IBM AIX na HP Integrity rešenja primenom novog HP-UX Porting Kit for AIX softvera koji automatizuje do 95 odsto koraka neophodnih da se migracija sprovede.3 Paket može i da identifikuje potencijalnu nekonzistentnost roda, da tačno proceni neophodne zadatke, kao i da ponudi rešenja.
  • Objedine stare aplikacije koje rade na HP 9000 sistemima i prebace ih na HP Integrity server u roku od nekoliko dana, umesto za više meseci, primenom HP-UX 9000 Container tehnologije za virtuelizaciju. Ovo rešenje može omogućiti korisnicima da brzo ostvare prednosti boljih performansi koje donosi najnovija generacija HP Integrity sistema.

Više informacija o softverskim unapređenjima HP-UX 11i v3 sistema i HP Serviceguard Solutions ponudi za Integrity servere potražite ovde.

Iskoristite potencijal budžeta

HP-ovo odeljenje za finansijske usluge koje se bavi i lizing ponudom i upravljanjem procenama životnog ciklusa, može pomoći korisnicima da ostvare bolji povraćaj od njihove investicije u tehnologiju primenom HP Financial Solution Analysis alatke. Ova alatka za procenu može omogućiti poslovnim korisnicima da analiziraju direktne i indirektne troškove vezane za IT rešenja.

HP-ove finansijske usluge obuhvataju velik broj fleksibilnih načina finansiranja, uključujući prodaju i upotrebu opreme na lizing, što korisnicima može olakšati prelazak s konkurentskih na HP-ova rešenja.

Leave a Reply