PC računari

HP smanjuje neophodan prostor za čuvanje podataka za 50 odsto

HP Get Thin Guarantee program omogućava korisnicima da smanje ekološki otisak storidža, potrošnju i troškove energije

HP je danas predstavio HP Get Thin Guarantee Program, koji omogućava korisnicima da smanje neophodan prostor za čuvanje podataka za 50 odsto ili više nakon zamene stare opreme novim HP 3PAR Utility Storage.
Deo portfolija HP Konvergentne Infrastrukture, HP 3PAR storidž sistemi nude tanke silikonske procesore kao sastavni deo visokospecijalizovanog hardverskog dizajna. U kombinaciji sa HP 3PAR Thin Conversion Software ovaj mehanizam pokreće brzo “istanjivanje” veličine storidža identifikujući i otklanjajući neiskorišćene kapacitete diska.

Rezultat je smanjenje tradicionalnih veličina storidža za 50 odsto ili više i konvertovanje u „stanjene“ oblike u okviru HP 3PAR. Ovo omogućava korisnicima da smanje ekološki otisak stroidža i potrošnju struje, dok se istovremeno smanjuje i vreme potrebno za administriranje storidža čak do 90 odsto.

Kao deo garancije, svaki učesnik u programu koji ne realizuje 50 odsto ili više smanjenja neophodnog prostora za čuvanje podataka dobija od HP-a dodatni kapacitet diska i odgovarajući softver, kao i podršku u vezi sa dodatnim kapacitetom diska i softverom u iznosu razlike.

“Korisnici su okrenuti ka sledećoj generaciji stroidža u cilju zaustavljanja daljeg širenja podataka i smanjenja kapitalnih i operativnih troškova” izjavio je Tom Džojs, potpredsednik za marketing, sektor storidža kompanije HP. “HP Get Thin Guarantee Program omogućava korisnicima da u vrlo kratkom roku uvide značajnu razliku koju može visoko virtuelni storidž da napravi u jednom kompaniji.”

HP Get Thin Guarantee Program je dostupan korisnicima širom sveta preko HP-a ili preko autorizovanih HP partnera. Pod uslovima programa, kvalifikovani korisnici mogu kupiti bilo koji model HP 3PAR Storage sistema sa HP 3PAR Thin Conversion i HP 3PAR Thin Provisioning softver.

HP Konvergentna Infrastruktura je kor komponenta koncepta Instant-On Enterprise. U svetu neprekinute povezanosti Instant-On Enterprise ugrađuje tehnologiju u sve čime HP opslužuje korisnike, zaposlene, partnere i građane u skladu sa njihovim zahtevima i to bez ikakvog odlaganja.

Najvažniji HP događaj namenjen korisnicima, HP DISCOVER, održava se od 6. do 10. juna u Las Vegasu i od 29. novembra do 1. decembra u Beču, gde će biti predstavljeno kako organizacije mogu otpočeti svoje Instant-On Enterprise putovanje.

Leave a Reply