PC računari

IBM razvio procesor koji funkcioniše poput ljudskog mozga

IBM je razvio mikroprocesor koji funkcioniše na principima rada ljudskog mozga, pošto može da gradi dodatne veze kada naiđe na nove informacije, po ugledu na biološke sinapse.

Istraživači veruju da bi mašina sa ovakvim mikroprocesorom mogla početi i da uči. Kognitivni kompjuteri mogli bi biti korišćeni za bolje razumevanje ljudskog ponašanja, kao i za nadgledanje stanja životne sredine. Darmendra Moda, lider ovog projeka u IBM-u, rekao je da su stručnjaci pokušali da stvore aspekte uma poput emocija, percepcije, osećaja i kognicije kroz “riverzni inženjering mozga”.

IBM-ov sistem “Synapse koristi dva prototipa “neurosinaptičkih kompjuterskih čipova”. Oba imaju po 256 računskih jezgara, koje naučnici opisuju kao elektronski ekvivalent neuronima. Jedan čip ima 262.144 sinapsi koje se mogu programirati, dok drugi ima 656 636 sinapsi sposobnih za učenje. (Seebiz)

Leave a Reply