PC računari

Intel potvrđuje da će svetlosni zraci zameniti elektronske signale unutar kompjutera

Intel stvara prvu na svetu silikonsku fotoničnu vezu sa integrisanim laserima, koja će doneti revolucionarne promene u dizajnu kompjutera, poboljšati performanse i štedeti energiju. Intel je danas objavio važan napredak u pokušajima da korišćenjem svetlosnih zraka zameni korišćenje elektrona za prenošenje podataka unutar kompjutera.

Kompanija je razvila prototip koji predstavlja prvu na svetu vezu za prenos optičkih podataka sa integrisanim laserima zasnovanu na silikonu. Ta veza ima sposobnost prenosa podataka na većim razdaljinama i mnogo je brža u odnosu na današnju tehnologiju zasnovanu na upotrebi bakra, što predstavlja prenos od 50Gb podataka u sekundi. Ovo je jednako prenosu celog HD filma u samo jednoj sekundi.

Trenutno, kompjuterske komponente su povezane međusobno korišćenjem bakarnih kablova ili trasa na strujnim pločama. Zahvaljujući elektromagnetnom interfejsu za koji su korišćeni metali poput bakra za prenos podataka, ovi kablovi imaju ograničenu maksimalnu dužinu. Sve to utiče na dizajn kompjutera, čineći da procesor, memorija i ostale komponente budu smeštene jedna od druge na razdaljini od svega 1 inča. Današnja dostignuća iz oblasti istraživanja predstavljaju još jedan korak ka zameni ovih konekcija ekstremno tankim i lakim optičkim vlaknima koja mogu da prenesu mnogo više podataka na mnogo većim razdaljinama, radikalno menjajući dizajn kompjutera i menjajući način na koji će datacentri biti izgrađivani.

Silikonska optika imaće primenu u različitim segmentima industrije računara. Na primer, komponente budućih datacentara ili superkompjutera zauzimaće celu zgradu ili čak grupu zgrada, komunicirajući međusobno velikom brzinom.  Na ovaj način, korisnici datacentara, poput search engine kompanija, provajdera cloud computing-a ili finansijskih datacentara moći će da poboljšaju performanse, mogućnosti i uštedu.

Džastin Ratner, direktor tehnologije u kompaniji Intel i direktor Intel Labs, predstavio je silikonsku fotoničnu vezu (Silicon Photonics Link) na konferenciji Integrated Photonics Research u Montereju, Kalifornija. Link sa 50Gbps je koncept koji omogućava istraživačima iz Intela da testiraju nove ideje i nastave da se trude kako bi razvili tehnologije kod kojih je prenosilac signala svetlost, umesto skupih i komplikovanih uređaja koji koriste egzotične materijale poput galium arsenida. Iako već postoje aplikacije, poput onih u obasti telekomunikacija, koje koriste lasere za prenos informacija, tehnologije kojima trenutno raspolažemo su previše skupe i zahtevaju previše prostora da bi se koristile za PC aplikacije.

„Pronalazak prve 50Gbps silikonske fotonične veze sa integrisanim hibridnim silikonskim laserom predstavlja važan napredak u našoj dugoročnoj viziji „silikonizacije” fotona i obezbeđivanja visoke širokopojasnosti, i niže cene optičkih komunikacija u budućim kompjuterima i serverima”, izjavio je Ratner.

Prototip 50Gbps silikonske fotonične veze rezultat je višegodišnjih istraživanja. Sastoji se od silionskog prenosnika i prijemnog čipa, gde oba dela obuhvataju sve neophodne sastavne delove iz prethodnih Intelovih pronalazaka uključujući prvi hibridni silikonski laser razvijen u saradnji sa Kalifornisjkim Univerzitetom u Santa Barabari 2006. godine, kao i optičke modulatore velikih brzinafotodetektore predstavljene 2007. godine.

Prenosni čip je sastavljen od četiri takva lasera, čiji svaki pojedinačni svetlosni zrak putuje do optičkog modulatora koji enkodira podatke na njih pri brzini od 12.5Gbps. Četiri zraka su tada spojena i poslata na optičko vlakno uz ukupni protok od 50Gbps. Na drugom kraju linka, čip prijemnik razdvaja četiri optička zraka i upućuje ih u svetlosne detektore, koji konvertuju podatke u električne signale. Oba čipa se spajaju pomoću proizvodnih tehnika pristupačne cene, koje su u upotrebi u PC industriji.  Istraživači kompanije Intel već rade na povećanju protoka podataka skalirajući brzinu modulatora, kao i povećanju broja lasera na čipu, na taj način kreirajući put ka budućim terabit optičkim linkovima – koji su toliko brzi da mogu da kopiraju sadržaj uobičajenog laptopa za samo jednu sekundu.

Leave a Reply