PC računari

Intel Server sistem SR1500AL

Porodica rack-optimized serverskih sistema dizajnirana je za fleksibilna serverska rešenja velikog broja zapisa

Intel Server sistemi SR1500AL, SR1550AL i SR2500AL namenjeni su za pružanje različitih nivoa energije i hlađenja, fleksibilnih rešenja za smeštaj podataka uključujući 2.5″/3.5″ SATA ili SAS uređaje, kako optičkih tako i uređaja sa kasetama.

Ovi sistemi su dizajnirani za prostorno ograničena okruženja, a optimalan rad postižu kako u 1U, 1U sa redudantnim napajanjem ili 2U form-factor. U1 sistemi (Intel Server Systems SR1500AL, SR1550AL) namenjeni su organizacijama koje se bave front-end Internetom, Web-hostingom i HPC aplikaciijama. U2 sistem (Intel Server System SR2500AL) može podržati zahtevniije baze podataka, data centre i druge visoko-transakcijske aplikacije.

Leave a Reply