Categories
PC računari

Intelova 22 nanometarska tehnologija pomera tranzistore u treću dimenziju

Od pronalaska tranzistora 1947. godine, tehnologija je brzo napredovala, krčeći put za pojavu moćnijih, cenovono pristupačnijih i energetski efikasnijih proizvoda. Stalno napredovanje, tempom koji je diktiran od strane Murovog zakona, doveo je do pojave velikog broja inovacija: najzapaženije su napregnuti silicijum (predstavljen od strane Intela 2003. godine) i tehnologija high-k/metal gate (predstavljena 2007. godine).

Intelov 22nm tranzistor

Intel je trenutno u poziciji da napravi još jednu radikalnu promenu u dizajnu tranzistora, koja će rezultirati pojavom neverovatne kombinacije performansi i energetske efikasnosti u nizu kompjutera, od server do desktop računara, i od laptop računara do ručnih uređaja.

Po prvi put u istoriji, silicijumski tranzistori ulaze u treću dimenziju. Intel predstavlja tri-gate tranzistor, u kome je tranzistorski kanal smešten u treću dimenziju. Strujni tok je kontrolisan sa 3 strane kanala (vrh, levo i desno) umesto samo sa vrha, kao što je to bio slučaj kod konvencionalnih tranzistora. Ukupni rezultati su mnogo bolja kontrola tranzistora, maksimalna struja (za najbolje performanse) kada je tranzistor u random stanju, i minimizovanje potrošnje energije kada tranzistor nije u upotrebi.

Pogledajmo istoriju tranzistora i ključne momente dok Intelova 22nm inovacija uvodi novu tehnologiju poluprovodnika i obezbeđuje nastavak Murovog zakona u budućnosti.

 • 16. decembar 1947: Viliam Šokli, Džon Bardin i Volter Bretan uspešno su kreirali prvi tranzistor za kompaniju Bell Labs.
 • 1950: Viliam Šokli razvija bipolarni tranzistor, uređaj za koji se najčešće koristi izraz „tranzistor po današnjim standardima“.
 • 18. oktobar 1954: Prvi tranzistorski radio, Regency TR1, pojavio se na tržištu i sastojao se od samo četiri germanijumska tranzistora.
 • 25. april 1961: Robert Nois nagrađen je za prvi patent integrisanog kola. Originalni tranzistori su bili dovoljni za upotrebu u radio aparatima i telefonima, ali novija elektronika je zahtevala manje forme – integrisano kolo.
 • 1965: Murov zakon stvoren je kada je Gordon Mur predvideo da će broj tranzistora na čipu biti udvostručivan otprilike svake godine (deceniju kasnije, taj period je sveden na 2 godine), kako je navedeno u članku u Electronics Magazinu. Tri godine kasnije, Gordon Mur i Bob Nois osnovali su kompaniju Intel, što predstavlja skraćenicu od „integrisana elektronika” (integrated electronics).
 • 1969: Intel razvija prvu uspešnu PMOS tranzistorsku tehnologiju silicijumskog gejta. Ovi tranzistori i dalje koriste tradicionalnu silicijum dioksid (SiO2) gate dielektriku, ali Intel uvodi nove polisilicijumske gate elektrode.
 • 1971: Intel predstavlja svoj prvi mikroprocesor, 4004. Dimenzije mikroprocesora 4004 bile su 1/8 inča sa 1/16 inča, sadržao je 2.250 tranzistora i proizveden je na Intelovoj 10micron PMOS tehnologiji na dvoinčnim vaferima.
 • 1985: Mikroprocesor Intel386™ je predstvaljen. Bio je sastavljen od 275.000 tranzistora, što je 100 puta više u odnosu na originalni 4004. Bio je to 32-bitni čip koji je bio sposoban za izvršavanje nekoliko zadataka istovremeno. Prvobitno je proizveden korišćenjem 1,5 micron CMOS tehnologije.
 • 13. avgust 2002: Intel najavljuje nekoliko tehnoloških dostignuća u okviru predstojeće 90nm tehnologije izrade, koja obuhvata bolje performanse, tranzistore nižeg napona, napregnuti silicijum, brze bakarne interkonektore i novi low-k dielectric materijal. Bio je ovo prvi procesor za čiju izradu je korišćen napregnuti silicijum.
 • 29. januar 2007: Intel objavljuje dostignuća u oblasti tranzistorskih materijala, high-k i metal gate, koji će biit korišćeni za izradu izolacionog zida i switching gejta na stotinama miliona mikroskopskih 45nm tranzistora unutar naredne generacije Intel® Core™ 2 Duo, Intel Core 2 Quad i Xeon® serije višejezgarnih procesora, kodnog imena Penryn.
 • 3. maj 2011: Intel objavljuje da će početi sa masovnom proizvodnjom potpuno novog dizajna tranzistora. Tri-gate tranzistor objediniće neverovatnu kombinaciju performansi i energetske efikasnosti u čitavom nizu kompjutera, od server do desktop računara, i od laptop računara do ručnih uređaja.