PC računari

Jedna HP storidž arhitektura za organizacije svih veličina

HP predstavlja prvu inovaciju za svoju konvergentnu infrastrukturu koja razbija kompleksnost i neefikasnost primenom jedne arhitekture za različite veličine sistema. Projektovana za virtuelna i cloud okruženja i za čuvanje velikih količina podataka, ova rešenja obuhvataju novi HP 3PAR StoreServ Storage, HP StoreAll Storage i HP StoreOnce Backup.

Novi hardver i softver povećavaju agilnost organizacija

U 2011. godini HP je najavio konvergentni storidž da bi prevazišao ograničenja starih rešenja, koja su postala uočljiva zbog rasta količine podataka, konvergencije infrastrukture i pojavljivanja data centara za IT-kao-usluga ponudu. Ovaj storidž koncept omogućava da jedna arhitektura postoji u više formata, oblika i veličina, a da istovremeno pruža uobičajene usluge za čuvanje blokova informacija, objekata i fajlova. HP svoju ponudu sada proširuje sledećim rešenjima:

 • HP 3PAR StoreServ 7000 Storage je jedino rešenje srednjeg nivoa s četiri kontrolera, Tier 1 dostupnošću i QoS funkcijama, uz nižu početnu cenu (1) Ovo rešenje podržava čuvanje podataka u blokovima i fajlovima, na hard diskovima i SSD-ovima, uz mogućnost obavljanja više od 320.000 ulazno-izlaznih operaciju u sekundi, što je 2,4 puta više od konkurentskog rešenja slične cene.(2)
 • HP StoreAll Storage je skalabilna platforma za čuvanje informacija u objektima i fajlovima, a predstavlja jednostavno okruženje za velike količine podataka i cloud storidž koje smanjuje potrebu za dodatnim administratorima i hardverom. HP StoreAll Express Query je nastao u HP-ovim laboratorijama i predstavlja bazu metapodataka koja korisnicima omogućava da pretražuju 100.000 puta brže u odnosu na ranije načine.(3) Integracija sa rešenjem HP Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) prebacuje obradu na HP StoreAll tako da se analitički poslovi realizuju brže, s aktuelnijim podacima i manjim zauzećem računarskih resursa. Dodatna integracija sa rešenjima HP StoreAll i HP Autonomy Consolidated Archive obezbeđuje bezbedno i dugoročno čuvanje digitalnih sredstava.
 • HP StoreOnce 2000 i 4000 Backup, uz podršku za HP StoreOnce Catalyst softver, omogućava efikasnije premeštanje podataka i brzu deduplikaciju radi smanjivanja troškova zaštite podataka na udaljenim lokacijama i data centrima. Novi modeli obavljaju bekap tri puta brže uz 35 odsto niže troškove u odnosu na konkurenciju.(4)

“Stara storidž rešenja ne mogu da pomognu organizacijama da reaguju na nove zahteve, a dodavanje novih funkcija na stare arhitekture kreira noćnu moru”, rekao je David Scott, viši potpredsednik i generalni direktor, Storage Division, HP. “HP-ov jedinstven konvergentni storidž omogućava korisnicima da pojednostave infrastrukturu i snize troškove, primenom zajednićke arhitekture za različite segmente i kategorije tržišta.”

Povećavanje prihoda od informacija, pojedinaca i infrastrukture

Inovacije vezane za HP-ov konvergentni storidž omogućavaju korisnicima da pojednostave infrastrukturu i da reaguju na nepredvidive zahteve dok povećavaju vrednost koju stvaraju od investicija u tri oblasti:

 • Prihod od informacija — omogućavanjem bržeg i boljeg donošenja odluka primenom tehnologija kao što su pretraga i analiza različitih tipova podataka.
 • Prihod od infrastrukture — unapređivanjem upotrebe sredstava kroz polimorfni dizajn i efikasnije tehnologije koje prepolovljavaju neophodan kapacitet.
 • Prihod od pojedinaca — pružanjem zajednički data servisa i centralizovanog upravljanja širom storidž sistema radi smanjenja vremena i kompleksnosti održavanja.

HP je predstavio i nove usluge koje korisnicima omogućava da optimizuju svoju investiciju i da kreiraju pravo okruženje za njihovo poslovanje. Nove usluge obuhvataju:

 • Tehnološke usluge koje omogućavaju optimizaciju performansi HP StoreOnce rešenja i ubrzavaju tranziciju sa HP Enterprise Virtual Array na HP 3PAR Storage rešenja.
 • HP-ove finansijske usluge nude program “Kapacitet na zahtev” koji korisnicima omogućava da reaguju na nepredvidive potrebe i da trenutno nabave storidž iznad osnovnog kapaciteta.
 • HP-ove usluge za upravljanje storidžom integrišu HP 3PAR StoreServ, HP StoreAll i HP StoreOnce Storage da bi velikim kompanijama HP nove storidž tehnologije ponudio uz iskustvo u upravljanju sistemima i primenu najboljih operativnih praksi.

Cene i dostupnost

 • HP StoreServ 7200 je dostupan po početnoj ceni od 20.000 dolara, dok je HP StoreServ 7400 dostupan po početnoj ceni od 32.000 dolara. HP Priority Optimization rešenje će biti dostupno u 2013. godini.
 • HP StoreAll Storage bi trebalo da bude dostupan od 20. decembra po ceni od 0,91 dolar po GB.
 • HP StoreOnce 6200 Backup sistemi su dostupni po početnoj ceni od 250.000 dolara. Početna cena za HP StoreOnce 2000 Backup iznosi 10.000 dolara, a za HP StoreOnce 4000 Backup iznosi 30.000 dolara. Oba sistema su već dostupna. Početna cena licence za HP StoreOnce Catalyst iznosi 500 dolara.

Leave a Reply