PC računari

Jpš tri kompanije na HP ProLiant serverima

HP je potpisao nove ugovore s tri vodeća operatora, kompanijama Verizon, Vodafone i Mobile TeleSystems (MTS). Uslovi novog ugovora podrazumevaju da će HP obezbediti HP ProLiant servere bazirane na najnovijim Intel® procesorima, kako bi Verizonu, Vodafoneu i MTS-u omogućio da ponude nove usluge svojim korisnicima, kojih ima više od 490 miliona.

Verizon je globalni lider u ponudi širokopojasnih, video i drugih bežičnih i žičnih komunikacija. Vodafone je jedan od najvećih mobilnih operatora na svetu, sa investicijama u više od 30 država na 5 kontinenata i više od 40 partnera širom sveta. MTS je vodeći operator u Rusiji i Zajednici nezavisnih država.

 

Ove kompanije su tražile rešenje koje bi im omogućilo da na nivou grupe dodatno standardizuju x86 tehnologiju u data centrima, kao i da snize troškove i poboljšaju ukupnu cenu vlasništva nad serverima. Ugovor je postignut kroz tesnu vezu između Verizona, Vodafonea i MTS-a, što je kompanijama omogućilo da se oslone na standardne proizvode i da zajedno kupe neophodna rešenja.

 

HP je obezbedio i konvergentnu infrastrukturu koja obuhvata hiljade servera i kritičnih sistema, storidž i cloud inovacije. Prednosti ove tehnologije obuhvataju:

  • Kraće vreme do prihoda uz HP CloudSystem, sveobuhvatno, integrisano rešenje za brzu pripremu i upravljanje uslugama na svim načinima pokretanja cloud okruženja. Uz HP CloudSystem korisnici mogu pokretati nove cloud usluge u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati, umesto za više nedelja ili meseci, koliko zahtevaju manuelne metode.
  • Unapređen rad data centra uz HP ProLiant Generation 8 (Gen 8) servere koji koriste HP ProActive Insight arhitekturu. Moćna kombinacija hardvera i softvera automatizuje svaki aspekt životnog ciklusa servera radi eliminisanja manuelnih poslova koji mogu dovesti do prekida u radu. Pored toga, obezbeđuje stalno informisanje o stanju servera, potrošnji energije i drugim parametrima.
  • Unapređeno održavanje servera uz HP Virtual Connect koji servere i virtuelne mašine automatski povezuje na bilo koju mrežu. S obzirom da ne zahteva dodatne kartice, niti skupe softverske licence, HP Virtual Connect eliminiše i kompleksnost i nepotrebne troškove.
  • Veća efikasnost uz HP 3PAR Storage koji podržava podelu između više korisnika i objedinjavanje ogromnih količina podataka radi automatskog raspoređivanja prostora koji traže virtuelna, cloud i IT-kao-usluga okruženja.
  • Unapređene performanse uz HP ProLiant DL980 G7 servere opremljene HP PREMA arhitekturom za obavljanje najzahtevnijih radnih opterećenja uz smanjivanje uskih grla, oslobađanje memorijskog prostora i unapređivanje dijagnostike.

Leave a Reply