PC računari

Konica Minolta Optimizovane usluge štampe (OPS) uskoro dostupne i na srpskom tržistu

Konica Minolta Srbija će obogatiti svoju ponudu novim servisnim uslugama.

Reč je o Optimizovanim uslugama štampe (Optimized Print Services) koje predstavljaju sveobuhvatno strateško rešenje za dugoročno i efektivno povećanje efikasnosti kancelarijskog poslovanja.

Sve firme, od one najmanje do onih najvećih, u svom poslovanju imaju jedan zajednički redovan trošak: izradu svakodnevne dokumentacije.

Konica Minolta za brzo i efektivno smanjenje troškova ovog dela poslovanja najavljuje dolazak efikasnog, strateškog rešenja pod nazivom Optimizovane usluge štampe (Optimized Print Services – OPS). Njihov jedini cilj je postizanje maksimalnog povećanja produktivnosti i dugoročno smanjenje troškova kancelarijskog poslovanja.

Bazirane na istraživačkim činjenicama i preciznim podacima, Optimizovane usluge štampe ponudiće stratešku kombinaciju konsultacija, hardverske i softverske implementacije sjedinjene u rezultat savršene operativnosti.

OPS koncept će uključivati četiri osnovna elementa:

  • pažljiv odabir flote štampača prema stvarnim potrebama kompanije,
  • analizu celokupnog protoka poslovnih dokumenata u cilju povećanja produktivnosti i preraspodele potencijala,
  • više različitih modela nabavke hardvera i softvera: kupovinu, najam ili lizing (uz mogućnost integracije sa postojećim ugovorima),
  • uslugu monitoringa.

OPS će biti uključene u osnove poslovnog procesa poslovanja Konica Minolte, što će predstavljati temelj garancije za maksimalnu dostupnost sistema štampe koji omogućavaju strateško smanjenje troškova izrade dokumenata.

OPS su veoma fleksibilan sistem prilagođen savremenom poslovanju i moći će da se integrišu sa već postojećim poslovnim aplikacijama.

Ceo projekat OPS-a biće u domenu „zelenih projekata„ koji su ekološki orjentisani i pozitivno nastrojeni prema životnoj sredini. Sav potrošni materijal, rezervni delovi i toneri odlagaće se u specijalne kontejnere koji će se transportovati do reciklažnih centara.

Leave a Reply