PC računari

Konica Minolta optimizovane usluge štampe

Kompanija Konica Minolta objavljuje da će globalno obezbediti Optimizovane Usluge Štampe (OPS), novi pristup optimizacije štampanih dokumenata u poslovnom okruženju.

Konica Minolta obezbedila je Optimizovane Usluge Štampe (OPS) na regionalnom nivou fokusirajući se, za sada, na tržišta Severne Amerike i Evrope. Kako bi ispratila satisfakciju enterprise sistema u pogledu alata za upravljanje, transparentnosti, smanjenja troškova i standardizovanih procesa u kompaniji, Konica Minolta pruža OPS kao globalni servis, dostupan bilo gde u svetu.

Prošle godine, Konica Minolta je postavila globalni OPS program sa učesnicima iz Azije (Pacifik), Severne Amerike i Evrope. Fokusirajući se na servisnu podršku, koja je najčešće zahtevana od strane klijenata, Konica Minolta je razvila i unificirala alate i procese kako bi obezbedila OPS na globalnom nivou. Između ostalog, Konica Minolta je implementirala nekoliko ključnih servisa visokog nivoa kao što su “Remote Management” za daljinsko praćenje MFP uređaja i printera bez geografskih ograničenja, zatim “Centralized Monitoring” – servis koji omogućava visoku transparentnost flote uređaja praćenjem servisnih intervencija, obima štampe i drugih podataka za konsolidovano uređenje i izveštavanje.

Kako bi u potpunosti odgovorila na zehteve velikih kupaca, Konica Minolta OPS program pruža iste servise (konsalting, implementaciju i upravljanje) i za poslovne procese, sigurnosne i finansijske aspekte koji korisniku nude holističko rešenje za smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Sa kompletnom implementacijom OPS programa, Konica Minolta planira prihod od 300 miliona $ (*1) u 2012. godini.

Globalno, OPS program je baziran na pristupu “tri stuba” koji obuhvata konsalting, implementaciju i upravljanje. Kombinuje stručnu podršku, detaljnu analizu i optimizaciju za individualne potrebe poslovnih sistema. Konica Minolta ne samo da će obezbediti klijentima pomoć oko instalacije optimalnog print rešenja nego će pomoći i da se ovakvo rešenje iskoristi na najbolji način. Ovakav pristup rezultuje kontinualnom smanjenju ukupnog troška vlasništva (TCO), direktnom i indirektnom, kao i minimziranju rizika koji utiče na svakodnevno poslovanje.

OPS Consult

Sva unapređenja koja dolaze kroz konsalting su bazirana na definisanju procedura i moćnih alata za analizu koja omogućavaju klijentima da razumeju svaki korak na putu ka kompleksnom rešenju koje je u skladu sa potrebama specifičnog poslovnog sistema.

Capture: Identifikacija i snimanje postojećeg print sistema softverskim alatima, precizno praćenje trenutne iskorišćenosti, opterećenja i obima štampe. Takodje, sa klijentom se obavlja intervju kako bi se uočio protok dokumentacije, individualne potrebe i zahtevi za servisnom podrškom.

Analyze: Precizna kalkulacija TCO (Total Cost of Ownership) uz poređenje sa prosečnim vrednostima sa tržišta. Detaljna analiza uočenih potreba i preporuka za profesionalnim servisima kako bi se ispunili zahtevi za obavljanjem savremenog kancelarijskog poslovanja.

Optimize: Dizajn print rešenja koje je u skladu sa individualnim potrebama poslovnog sistama, kroz analizu i prikaz sveobuhvatnih floor planova.

OPS Implement

OPS je više od instalacije novog print rešenja jer omogućava upravljanje promenama (change management) u odnosu na zahteve korisnika. Ovakav pristup uključuje projektni menadžment u skladu sa prepoznatljivim metodama (PRINCE2), kao i odgovarajuće učešće korisnika i zainteresovanih strana. Kompanije imaju benefit kroz jako partnerstvo i iskustvo lidera u pružanju usluga štampe.

Project: Projektni menadžment kao alat za upravljanje resursima i sveobuhvatno vođenje aktivnosti projekta od početka do kraja.

Change: Isporuka svih proizvoda, licenci i potrošnog materijala kroz definisani test period tokom kojeg Konica Minolta obezbeđuje tehničke konsultacije i daljinsku podršku. Vreme faze rollout-a definisano je u skladu sa veličinom projekta.

Information and training: Dostava detaljne dokumentacije za korisnike i administratore. Standardni ili “po meri” korisnika napravljen promotivni materijal. Organizacija treninga za ključne korisnike, administratore i tehničko osoblje.

OPS Manage

Nakon završetka test perioda i operativnog rada korisnika sa novim print sistemom, OPS pruža širok spektar profesionalnih servisa u skladu sa potrebama korisnika. Na ovaj način servisi mogu postati deo već postojećih servisa ili ih u potpunosti zameniti uz visok nivo efikasnosti.

Monitor: Kontinualno nadgledanje svih mrežnih i lokalnih printera kako bi se pratila iskorišćenost uređaja, njihov status i upozorenja usled eventulanog kvara.

Improve: Veliki broj automatizovanih izveštaja, i mogućnost da se sagledaju prilike za novu optimizaciju print sistema.

Operate: Pro-aktivan servis, daljinski i “on-site”, automatsko poručivanje potrošnog materijala i rezervnih delova.

Leave a Reply