PC računari

LG HX300G prenosni projektor

Jedan od zanimljivijih trendova na tržištu multimedijalnih uređaja je minijaturizacija projektora, koja na neki način predstavlja kontrast trendu povećavanje dijagonala televizora i monitora. Minijaturni projektori doduše nisu namenjeni istoj ciljnoj grupi kao televizori i obično se povezuju sa poslovnim ljudima koji često drže prezentacije na različitim lokacijama.

LG se pridružio sve brojnijem krugu proizvođača koji imaju u ponudi ovakav tip projektora, koji lako staje u svaku torbu, ne otežava previše kretanje, a može da doprinese boljem prezentovanju informacija gde god da se korisnik zatekne…

Leave a Reply