PC računari

Najveći japanski proizvođač WiFi opreme odlučio se za Ericssonovu WiFi tehnologiju

Najveći japanski proizvođač WiFi opreme potpisao je ugovor vezan za Ericssonove WiFi patente

Ericsson, vodeći vlasnik patenata u mobilnim telekomunikacijama potpisao je ugovor o licenciranju vlastite patentirane WiFi tehnologije japanskom proizvođaču digitalne opreme Buffalo. Buffalo je najveći proizvođač WiFi opreme u Japanu sa tržišnim udelom iznad 60%.

Ericsson ima najznačajniji portfelj patenata u području GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA i LTE tehnologija. Ericssonova rana istraživanja vezana za GPRS i HIPERLAN/2 osnova su paketske tehnologije i kasnijih standarda mobilnih tehnologija poput HSPA, te najnovijeg WiFi standarda, IEEE 802.11n. Ericsson, zato, poseduje najznačajnije patente nužne za razvoj proizvoda u nizu mobilnih tehnologija, uključujući WiFi.

Sve više ljudi koristi zahtevne aplikacije poput HD video sadržaja i igranja, bežičnim putem na njihovim prenosnim računarima i prijemnicima za digitalnu televiziju (set top box). Sa obzirom da su mnogi domovi spojeni na optičke mreže, “usko grlo” prenosa podataka predstavlja bežična mreža između optike i uređaja poput TV-a i prenosnih računara. Najnoviji WiFi standard za veliki kapacitet prenosa podataka, IEEE 802.11n, nudi rešenje ovoga problema osiguravajući daleko veću brzinu downloada. Tako će više korisnika moći istovremeno pristupati zahtevnim aplikacijama uz visok kvalitet i putem iste bežične veze.

Leave a Reply