PC računari

Nova generacija ETERNUS CS sistema za skladištenje podataka

Fujitsu danas globalno lansira petu generaciju svog uređaja za zaštitu podataka namenjenog velikim korporacijama „ETERNUS CS High End“, i drugu generaciju uređaja za zaštitu podataka namenjenog srednjim i manjim preduzećima – „ETERNUS CS800“.

Savremene kompanije nikada nisu imale izraženiju potrebu za efikasnom zaštitom podataka. Ljudsko društvo se danas oslanja na informatičke tehnologije više nego ikada u svojoj istoriji, uz ogromnu rasprostranjenost poslovnih procesa koji se odvijaju preko računara i porast društvenog umrežavanja i digitalnog izdavaštva. Malo je verovatno da će stope eksponencijalnog rasta nestrukturiranih i dupliciranih/kopiranih podataka „usporiti“, dok žestoka konkurencija omogućena globalizacijom nastavlja da podstiče potragu za sve većom efikasnošću, uporedo sa laganim izlaskom iz globalne recesije. Na kraju, ekološke promene vrše dodatni pritisak na adekvatnu alokaciju oskudnih resursa i time povećavaju troškove za energiju, dok ekstremne prirodne katastrofe, poput nedavnih požara u Rusiji ili poplava u Pakistanu, usredsređuju pažnju kompanija na ozbiljno razmatranje rizika od gubitaka podataka i propadanja.

Novi Fujitsu ETERNUS CS uređaji za zaštitu podataka, predstavljeni danas na „Storage Networking World 2010“ kongresu u Frankfurtu, obogaćeni su i projektovani tako da kompanijama omoguće da opstanu i uspeju upravo u ovako izazovnom okruženju. U potpunosti integrisan u konsolidovan „eko-sistem za zaštitu podataka“, ETERNUS CS prati sveobuhvatnan skup usluga, od instalacije i održavanja do upravljanih servisa (Managed Services).

U ključne inovacije nove generacije uređaja ubrajaju se značajna poboljšanja u domenu zaštite od katastrofičih scenarija za sisteme koji se prostiru čak i u različitim zemljama ili kontinentima, sa kaskadnim uređajima i replikacijom rezervnih kopija podataka, „očišćenih“ od duplikata. Podrška zahtevima za „kombinovanim“ arhiviranjem na različitim medijima je sada dostupna u okviru konsolidovanog okruženja za zaštitu podataka od katastrofe, a uz pomoć bogatog izbora ETERNUS CS uređaja sa tehnologijom deduplikacije može takođe dodatno da se smanji cena bakapa na diskovima.

Jens-Piter Sajk, viši potpredsednik Sistema za data-centre u kompaniji Fujitsu Technology Solutions, ističe da uporedo sa postepenim oporavkom od globalne finansijske krize preduzeća traže nove načine da pojačaju svoje poslovanje i veoma brzo shvate da je fundament upravo zaštita najvažnijih poslovnih podataka. „Zahvaljujući iskustvu od preko deset godina u efikasnoj zaštiti podataka, Fujitsu u tom domenu zavređuje svoju reputaciju savetodavca od poverenja”, kaže Sajk.

ETERNUS CS High End Data Protection Appliance V5

„ETERNUS CS High End“ uređaj za zaštitu podataka u dinamičkim infrastrukturama (naslednik rešenja CentricStor) omogućava inteligentnu zaštitu podataka u kompletnoj i heterogenoj infrastrukturi. Projektovan za potrebe velikih korporacija, njegovo jedinstveno višeslojno rešenje angažuje najbolje osobine sistema sa diskovima i magnetnim trakama i omogućava autonomno čuvanje svih zaštićenih podataka na osnovu definisane politike, preko više slojeva i na različitim uređajima za skladištenje.

Nakon incidenta, najvažniji poslovni podaci moraju da se povrate u što kraćem roku kako bi se minimizirali ili sprečili negativni uticaji na poslovanje. ETERNUS CS High End skraćuje okvire bekapa na minimum performansama svojih diskova i ispunjava sve ciljeve – od vremena oporavka do zahteva po pitanju perioda čuvanja – za svako poslovno okruženje. To bekap i arhiviranje čini pogodnim za ILM (Information Lifecycle Management), a zaštita podataka korporacija može fleksibilno da se uskladi prema ugovorima o pružanju usluga različitih nivoa i zakonskim regulativama.

Sposobnost kompanije da konsoliduje data-centre efikasnim korišćenjem većine troškovno-efikasnih tehnologija, u velikoj meri uprošćuje administriranje i smanjuje ukupan trošak skladištenja. ETERNUS CS High End nudi superiorno povezivanje Virtual Tape Library (VTL) i Network-Attached Storage (NAS) sa sistemom za virtuelizaciju traka i arhiviranje fajlova. Nesmetanu integraciju garantuje sveobuhvatna podrška za najširi dijapazon mejn-frejm i otvorenih sistema, NAS uređaja i vodećih aplikacija za bekap. Napredne tehnologije deduplikacije i kompresije dodatno minimizuju potrebe za kapacitetom i povećavaju benefite od energetske efikasnosti sistema.

Moćna „Grid“ arihtektura ETERNUS CS High End omogućava do sada neprevaziđenu sakalabilnost, automatsko premošćivanje padova i kaskadne veze uređaja na velikim distancama, što rezultira velikom otpornošću na ispade neke lokacije. Visok nivo redundanse ove arhitekture je takođe osnova za nadgradnju bez prekida u radu i dostupnosti podataka, što je veoma važno za svaku klasu data-centra.

ETERNUS CS800 S2

Projektovan da dostupnost napredne efikasne zaštite podataka proširi i na srednji segment tržišta, ETERNUS CS 800 S2 je jednostavno i pristupačno rešenje po sistemu „ključ u ruke“ za klijente koji slede strategiju bakapa na disku sa deduplikacijom. Napredna tehnologija deduplikacije smanjuje tipične zahteve za kapacitetom kod bekapa „disk-na-disk“ i do 90%, čime se realno smanjuju troškovi. ETERNUS CS800 pruža maksimum performansi diskova i najvišu skalabilnost. Replikacija rezervnih podataka između lokacija koristi globalnu deduplikaciju da smanji tipične potrebe za propusnim opsegom za 20 i više puta. ETERNUS CS800 takođe podržava i „Symantec OpenStorage“ i „Path-to-Tape“ rešenja.

Oba proizvoda su dostupna globalno, a cene i datumi variraju u zavisnosti od regiona.

Leave a Reply