PC računari

Nova serija APC SMART UPS-ova

Početkom augusta APC By Schneider Electric je najavio novu seriju Smart UPS’ova koji će polako da zamene “start”seriju, čije su kataloške oznake počinjale sa “SUA”. Ovom prilikom će uskoro doći do zamene prvenstveno tower modela Smart UPS-ova, kao i dela koji se odnosi na rack/tower modele “extended run time” Smart serije UPS-ova, odnosno modela koji su proširivi u vidu eksternih baterijskih paketa , a u smislu veće autonomije uređaja koji se napajaju sa takovih modela. Ujedno, pored novih modela pomenutih UPS-ova, “izbačeni” su i novi modeli eksternih baterijskih paketa.

Novi modeli UPS-ova će ujedno imati dugačije kataloške nazive, tako da će klasični Smart UPS-ovi, u nazivu, počinjati sa “SMT” , dok će “extended run time” modeli u početnom nazivu imati oznaku “SMX”. Naravno, kao i do sada, iza navedenih oznaka se dodaje i odgovarajuća brojčana oznaka , npr. SMT1000I ( „I” i dalje označava naponsko područje za koje je UPS predviđen, odnosno , u ovom slučaju 230V), koja i dalje označava snagu UPS-a u VA, kao što je to i do sada bio slučaj.

Generalna razlika između stare i nove serije je u nešto izmenjenom dizajnu i nekim dodatnim performansama ( kod nove serije) , a na prvi pogled, razlika se uočava po tome što novi modeli imaju ugrađen LCD panel sa prednje strane UPS-a, koji osim informacija o parametrima UPS-a prilikom eksploatacije, omogućava i setovanje UPS-ovih parametara po želji korisnika.

Više o tehničkim detaljima možete da pronađete u okviru PDF-ova, a po pitanju cena, neće biti nekih pomeranja u odnosu na staru seriju, tako da će cene u većini slučajeva ostati na istom nivou kao i za odgovarajuće SUA modele, sa malom iznimkom za model od 750VA, koji će biti nešto skuplji (reda veličine 3-4 EUR-a).

Nova serija Smart UPS-ova je praktično urađena na osnovu, sad već polako, stare serije, pri čemu su samo unapređene i dodate neke funkcije, a sve u smislu što lakše i jednostavnije manipulacije sa istima. Po pitanju osnovnih tehničkih karakteristika nove serije u odnosu na staru, sve je praktično ostalo isto ili nšto poboljšano, a u prilog tome ide i činjenica da su fizičke dimenzije, kao i interni baterijski paketi ostali u potpunosti isti.

Po svemu sudeći, ovde se praktično radi o „modernizaciji” postojeće serije UPS-ova, pri čemu se ne radi samo o novom dizajnu uređaja, kako bi bili „lepši za oči”, nego i o uvođenju novih mogućnosti u smislu monitoringa istih. Ovo je verovatno i odziv APC-a na sve veće zahteve globalnog IT tržišta, a u nastojanju da uz dobro poznatu pouzdanost i kvalitet uređaja, doda i deo za što lakše upravljanje i nadzor istih.

Sasvim je izvesno da će se ovaj trend nastaviti i da će u neko skorije vreme svi modeli biti unapređeni i da je ovo samo novi početak razvoja nove generacije uređaja za zaštitu i napajanje IT opreme. Upravo se radi na implementaciji istih ili sličnih funkcija i na UPS-ovima iz niže cenovne klase ( Back UPS-ovi), tako da je moguće očekivati novosti i iz tog segmenta.

Leave a Reply