PC računari

Nova serija ink jet štamapča – LINX 7300

Da li vas vaša oprema za kodiranje previše košta? Mnogi ink jet štampači sa neprekidnim dotokom mastila imaju značajne skrivene troškove i, s vremenom, ti troškovi mogu iznositi mnogo više od samog štampača.

Nova serija Linx 7300 štampača je dizajnirana tako da se izbegnu skriveni troškovi i da uštedite novac kod svakog štampanja. Štampač Linx 7300 obezbeđuje brzo štampanje poruka bez kontakta na skoro svakoj površini koja se kreće na proizvodnoj liniji.

Značajne karakteristike Linx 7300:

– Najmanji troškovi eksploatacije
– Maksimalno smanjeno vreme zastoja
– Kodiranje bez grešaka
– Fleksibilne opcije ( opcije štampe do 5 linija, širok opseg formata poruka, alatke za daljinsku komunikaciju …)
– Specijalne verzije štampača

Leave a Reply