PC računari

Nova verzija Canon rešenja – Helix Production Workflow dostupna na tržštu

Kompanija Canon Europe plasirala je na tržište novu verziju Helix Production Workflow (PW) v2.0, rešenja za poslovni tok proizvodnje i slanje sadržaja za štampanje putem Weba. Funkcionalniji i boljih karakteristika koje omogućavaju uvećani poslovni učinak u štamparijama u okviru firme (CRD-ovi), Helix PW sada unapređuje proces predaje posla, pripreme dokumenata za štampu, upravljanje poslovnim tokom kao i podršku za štampanje velikih formata.

Prvi put predstavljen na sajmu IPEX 2010, Helix PW v2.0 standardizovao je impresivni opseg unapređenih karakteristika koje se lako mogu prilagoditi zahtevima po meri različitih radnih okruženja, a modularna struktura sa više opcija omogućava korisnicima da izaberu i plate samo za onaj nivo funkcionalnosti koji njima odgovara. Helix PW dizajniran je tako da pojednostavi proces štampanja po narudžbi, doda vrednost štampanju manjeg obima, integriše naručivanje i proizvodnju i efikasno upravlja procesom u prezauzetim prostorijama za štampanje.

Creaturene Trykk, PR agencija sa sedištem u Oslu, odlučila se za Helix PW v2.0 ne samo zbog toga što omogućava slanje sadržaja za štampanje putem Weba, već i zato što se može upotrebiti kao alat za poslovni razvoj. Torbjorn Spaberg, direktor i vlasnik te agencije, izjavio je: “Odlučili smo se za Helix Production Workflow u isto vreme kada smo kupili Canon imagePRESS C6000 jer smo želeli da našim klijentima pružimo profesionalno rešenje za slanje sadržaja za štampu putem Weba da bismo olakšali naručivanje i proizvodnju štampanog materijala. Nakon što smo razmotrili nekoliko drugih softverskih rešenja, odlučili smo se za Helix jer je najisplativiji i jedini koji zadovoljava naše potrebe.“

Helix PW biće posebno koristan organizacijama koje su već instalirale uniFLOW, Canonov sistem za kancelarijsko upravljanje skeniranjem i štampanjem. Kombinovanjem uniFLOW i HelixPW rešenja organizacijama se nudi jedinstven sistem kako bi se upravljalo štampanjem u kancelarijama i procesima u štamparijama u okviru firmi (CDR). Ovo kompanijama omogućava uštedu novca zahvaljujući efikasnom procesu štampanja, uz istovremeno kontrolisanje bezbednosti procesa štampanja.

Dalja ušteda može se postići smanjenjem administracije (jer administrator mora da poznaje samo jedan sistem) i optimizovanjem ekonomičnosti upotrebe štampača u okviru organizacije. Objedinjeno izveštavanje u oba sistema omogućava precizno obračunavanje svih troškova i praćenje upotrebe aparata. Bezbednost se takođe može unaprediti centralnim prikupljanjem izveštaja o korisnicima u oba okruženja i mogućnošću uvođenja autorizacije radnog toka. Na taj način se preciziraju pravila korišćenja štampača u okviru organizacije što znatno smanjuje upotrebu papira.
„Helix Production Workflow v2.0 pokazuje naše nastojanje da korisnicima ponudimo kompletna rešenja za unapređenje njihovog poslovanja,“ rekao je Entoni Vajt (Antony White), marketing menadžer za biznis rešenja, Canon Europe. „Pored novih karakteristika, funkcija i unapređenog korisničkog interfejsa, povećana modularnost ovog softvera pruža felksibilnost koja je našim korisnicima neophodna kako se njihovo poslovanje uvećava i menja. Povezan sa rešenjem uniFLOW u kancelarijskom okruženju, Helix PW može značajno uštedeti novac i vreme, i istovremeno olakšati povećan obim štampanja u štamparijama u okviru firme (CDR). Istinski smo uzbuđeni zbog mogućnosti koje smo ovim putem ponudili našim korisnicima.“
Helix Production Workflow v2.0 je sada dostupan u Canonu i njegovoj partnerskoj mreži.

Leave a Reply