PC računari

Nova verzija CUDA platforma omogućava brže i lakše ubrzavanje naučnih istraživanja uz pomoć GPU-ova

NVIDIA je danas objavila novu verziju svoje CUDA paralelne računarske platforme koja će pomoći pri simulacijama i proračunima  računarskim biolozima, hemičarima, fizičarima, geografičarima i drugim istraživačima ili inženjerima koji koriste GPU-ove u svom radu.

Nova NVIDIA® CUDA® platform za paralelno računarstvo poseduje tri bitne izmene koje čine paralelno programiranje sa GPU-ovima bržim, lakšim i pristupačnijim. One uključuju:

·       Redizajnirani “Visual Profiler” sa automatskom analizom perfomansikoji nudi lakši put do ubrzanja aplikacija.

·       Novi kompajler, baziran na široko korišćenom LLVM kompajler infrastruturi otvorenog koda koja donosi do 10 posto bolje perfomanse u aplikacijama.

·       Stotine novih “imaging” i “processing” funkcija koje dupliraju postojeću the NVIDIA Performance Primitives (NPP) biblioteku.

“Novi vizuelni profajler je fenomenalan”, izjavio je Joshua Anderson, vodeći developer HOOMD-blue projekta otvorenog koda fokusiranog na molekularnu dinamuku. “Sa samo par klikova obavlja se automatska analiza perfomansi vaše aplikacije, označavaju verovatna mesta sa problemima i onda dobijate linkove ka najboljim primerima rešenja. Ovo omogućava brzo i lako ubrzavanje velikog broja aplikacija veoma lako za bilo kog developera.”

“LLVM complier mi je omogućio skoro trenutnih 10 posto ubrzanja perfomansi, samo kroz rekompailiranje mog postojećeg koda za analizu finansijskih rizika u realnom vremenu”, izjavio je Gilles Civario, senior softver arhitekta u Irskom centru za računarstvo visoke klase. “Mogu samo da zamislim dodatne perfomanse koje bi postigli uz dodatne modifikacije koristeći novo izdanje CUDA platforme”.

 

Novi vizuelni profajler – Najlakši put ka optimizaciji perfomansi

Novi Visual Profiler alat čini svim developerima, na svim nivoima optimizaciju koda lakšom tako da dobijaju maksimalne perfomanse. Istaknutaautomatska analiza perfomansi i ekspert sistem za navođenje koji omogućava korak po korak predloge za optimizaciju, Visual Profiler indentifikuje uskagrla aplikacije po pitanju perfomansi i preporučuje rešenja, sa linkovima ka vidičima za optimizaciju. Koristeći novi Visual Profiler, uska grla po pitanju perfomansi se lako pronalaze i rešavaju.

LLVM kompajler – trenutno poboljšanje performansi aplikacija  za deset odsto

LLVM je popularni kompajler sa infrastrukturom otvorenog izvora modularnog dizajna koji olakšava podršku za nove programske jezike i procesorske arhitekture. Korišćenjem novog CUDA  kompajlera baziranog na LLVM standardu, programeri mogu postići i do 10 odsto bolje performanse na postojećim aplikacijama ubrzanim od strane grafučkih procesora jednostavnim rekompajliranjem.  Dodatno, modularni dizajn LLVM kompajlera dozvoljava nezavisnim developerima softvera da ponude određena LLVM rešenja za arhitekture procesora koje nije proizvela kompanija NVIDIA, omogućavajući time da  CUDA aplikacije rade kako na NVIDIA GPU-ovima, tako i na GPU-ovima drugih proizvođača.

Nove funkcije procesovanja signala i slike – “Drop-in” ubrzanje sa NNP bibliotekom

NVIDIA je udvostručila veličinu svoje NPP biblioteke, dodavši stotine novih funkcija za procesovanje slike i signala. To je omogućilo gotovo svim developerima da koriste algoritme za procesovanje slike ili signala kako bi sa lakoćom iskoristili prednosti GPU ubrzanja, jednostavim dodavanjem library calls u samoj aplikaciji. Unapređena NPP biblioteka se može koristiti za veliki broj raznovrsnih algoritama za procesovanje slike i signala, od osnovnih filtera do naprednih radnih procesa.

 

O CUDA tehnologiji

CUDA je platforma za paralelno računarstvo i programerski model kompanije NVIDIA koji omogućava dramatična ubrzanja računarskih perfomansi koristeći snagu GPU-ova. NVIDIA CUDA GPU-ovi podržavaju sve modele GPU programiranja, API-je i jezike, uključujući CUDA C/C++/Fortran, OpenCL, iDirectCompute. Više od 500 univerziteta i institucija širom sveta predaje o CUDA programerskom modelu u sklopu svojih nastavnih planova. Uz to, CUDA platforma paralelnog računarstva je preuzeta više od 1.2 miliona puta do današnjeg dana.

Leave a Reply