PC računari

Novi Fujitsu tanki klijenti

Fujitsu danas predstavlja svoje prve tanke klijente sa inovativnom ekološkom tehnologijom napajanja strujom preko mrežnog kabla, „Power over Ethernet“ (PoE). Iako struju troše tek „na kap“, novi FUTRO S700 i FUTRO S900 ubrajaju se u najsnažnije tanke klijente na tržištu pošto postižu i do šest puta bolje performanse u odnosu na prethodne modele.

Sve više kompanija i organizacija danas uviđa prednosti tankih klijenata i okruženja virtuelnih desktop mašina. I dok analitička kuća Gartner preliminarno izveštava da su „isporuke PC računara u svetu smanjene za 1.1% u poređenju sa prvim tromesečjem 2010. — što je i prvi pad zabeležen tokom prethodnih šest tromesečja” (Gartner, Market Share Alert: Preliminary PC Market Results, Worldwide, 1Q11, 13. april, 2011.) – isporuke Fujitsuovih tanih klijenata su u istom tromesečju udvostručene, što odslikava trend preorijentacije korisnika sa PC-ja na tanke klijente.

Tanki klijenti nude isto korisničko iskustvo kao i tradicionalni desktop PC računari, ali su jeftiniji, jednostavniji za upravljanje i pouzdaniji pošto nemaju pokretnih delova. Ovi uređaji praktično obezbeđuju korisniku vidljivi interfjes (front-end) okruženja, dok se većina procesiranja zapravo odigrava na serveru. S obzirom da se administriraju sa serverske strane, jednostavnije je i ažuriranje softvera i brže uvođenje i razmeštanje novih „desktop“ okruženja.

Fujitsu je tehnologiju „Power over Ethernet (PoE)“ preuzeo iz svojih „Zero Client“ uređaja i sada je prvi put uveo u liniju tankih klijenata. Tako što preko istog kabla omogućuje i napajanje strujom i prenos podataka Ethernet mrežom, PoE tehnologija podrazumeva i veoma mali utrošak energije, što je kompanijama korisno i sa aspekta troškova i zaštite životne sredine. Tanki klijenti po želji takođe mogu da se napajaju i preko klasične strujne utičnice.

Novi Fujitsu modeli uz ekonomičnost obezbeđuju performanse procesiranja dovoljne i za zahtevne zadatke renderinga i trodimenzionalnog modelovanja (3D modeling) pošto među prvima nude podršku za „DirectX11“ grafičku tehnologiju.

Zahvaljujući dodatnoj grafičkoj kartici, na FUTRO S900 može da se poveže do 4 monitora, što ga preporučuje za upotrebu u okruženjima u kojima operatorima treba više ekrana. Lokalne performanse sistema su takođe unapređene dodavanjem dva memorijska „slot“-a, i u oba modela integrisan je modul za bežično povezivanje na mrežu (WLAN).

Ražat Kakar, potpredsednik grupacije „Workplace Systems“ u kompaniji Fujitsu Technology Solutions, ističe da su tanki klijenti važna komponenta današnjeg virtuelizovanog radnog mesta. „Kompanijama koje žele da smanje troškove i da koriste benefite vituelnih desktop mašina ili serverskog okruženja, Fujitsu FUTRO S700 i S900 modeli pojednostavljuju tranziciju“, kaže Kakar.

Leave a Reply