hp-p2000
PC računari

Novi HP MSA 2040 Storage sistem za mala preduzeća

Novi HP MSA, HP StoreEasy inovacije i HP Simply StoreIT program omogućavaju korisnicima i partnerima da postignu više s ograničenim resursima

 

hp-p2000

— HP omogućava malim i srednjim preduzećima, kao i državnim institucijama, da maksimizuju ulaganje u storidž sledećom generacijom MSA sistema diskova, unapređenjima HP StoreEasy Storage ponude i novim programom za partnere.

 

Ograničeni IT resursi i nedostatak iskustva u oblasti skladištenja podataka, mogu otežati malim i srednjim preduzećima pokretanje storidž sistema koji su im neophodni za aplikacije koje traže stalnu dostupnost i performanse.

 

Novi HP MSA 2040 Storage sistem pojednostavljuje upravljanje i donosi do četiri puta bolje peformanse u odnosu na eksterno storidž rešenje slične cene.(1) Unapređena HP StoreEasy Storage ponuda omogućava malim i srednjim preduzećima da efikasno upravljaju i štite svoje fajlove, bez potrebe da ovladavaju novim veštinama.

 

Ova rešenja su dostupna u okviru HP-ovog novog Simply StoreIT programa koji obuhvata obuku, marketinšku podršku i podsticaje za partnere, kako bi brzo zadovoljili potrebe korisnika MSP i ostvarili nove prihode.

 

“Virtuelizacija i druge aktivnosti prete da udave mala i srednja preduzeća u moru kompleksnosti koje ometaju umesto da omogućavaju rast”, rekao je David Scott, viši potpredsednik i generalni direktor, Storage Division, HP. “Simply StoreIT omogućava našim partnerima da usluže MSP korisnike koji su pod stresom zbog nedostatka vremena, budžeta i resursa a potrebno im je storidž rešenje za rast poslovanja.”

 

Novi HP MSA 2040 Storage donosi najbolji odnos dostupnosti i performansi u odnosu na Fibre Channel sisteme slične cene. (2) Kao prvi sistem u svojoj klasi koji donosi 16-gigabitno Fibre Channel povezivanje, (3)  MSA 2040 sistem je spreman za veće zahteve. Ova propusna moć, uz kvalitetan kontroler i SSD performanse, podržava sve veća opterećenja i maksimizuje investiciju. Zahvaljujući tome, korisnici će:

  • smanjiti veličinu data centra i troškove za energiju, uz podršku za više virtuelnih mašina sa manje hardvera,
  • zaštititi postojeću investiciju i ubrzati pokretanje jedinstvenom opcijom za nadogradnju bez premeštanja podataka – korisnici prethodne MSA generacije mogu jednostavno prebaciti diskove u novi HP MSA 2040, i
  • maksimizovati postojeće resurse uz jednostavan interfejs za upravljanje koji IT administratori već koriste sa HP ProLiant i HP BladeSystem serverima.

 

Bolji rad sa fajlovima i aplikacijama

Kroz integraciju sa Microsoft Windows® infrastrukturom korisnici unapređenih HP StoreEasy Storage rešenja mogu da čuvaju, upravaljaju i štite nestrukturisane podatke za hiljade istovremenih korisnika, dok obezbeđuju stalnu dostupnost fajlova i aplikacija. Unapređena ponuda omogućava korisnicima da:

  • skrate vreme održavanja jednostavnijim kreiranjem novih storidž prostora i optimizovanjem kapaciteta,
  • snize troškove i unaprede planiranje kapaciteta ispitivanjem postojećih deljenih fajlova na lokalnim i udaljenim sistemima
  • osiguraju dostupnost podataka uz integrisano upravljanje snimcima stanja radi brzog oporavka.
  • unaprede produktivnost novim alatom koji ubrzava konfigurisanje klastera HP StoreEasy 3830 Gatewaya, i
  • pripreme gotovo rešenje za zaštitu podataka za HP StoreEasy 1000/5000 i upravljaju zaštitom cloud podataka opcionim rešenjima HP Data Protector i HP Autonomy LiveVault

 

Program podrške partnerima

Pored HP-ovog Just Right IT programa koji obuhvata servere, storidž, mrežnu opremu i usluge, tu je i HP Simply StoreIT program koji obuhvata uputstva i referentne arhitekture kako bi partnerima i MSP korisnicima ubrzao pokretanje rešenja. HP Simply StoreIT program će biti pokrenut u koordinaciji sa partnerima, a obuhvata alate, resurse i podsticaje radi bržeg ostvarivanja prihoda od HP-ovih storidž rešenja.

 

Cene i dostupnost

Početna cena za MSA 2040 konfiguracije sa dva kontrolera iznosi 11.470 dolara, a trebalo bi da od jula budu globalno dostupne kod HP-a i partnera. Unapređenja HP StoreEasy Storage ponude biće dostupna besplatno postojećim i novim korisnicima od juna. Program HP Simply StoreIT je dostupan širom sveta.(4)

Leave a Reply