PC računari

Novi OpenFlow svičevi iz HP-a

HP predstavlja svičeve s OpenFlow podrškom, obimnu ponudu rešenja za jednostavnije upravljanje mrežom, kao i zadovoljavanje potreba vezanih za protok, performanse i neophodne investicije.

Nova linija obuhvata 16 modela, među kojima su i serije 3500, 5400 i 8200

Pored toga, HP planira da tokom ove godine OpenFlow podršku proširi na sve svičeve bazirane na HP FlexNetwork arhitektiri. Na taj način, HP bi postao jedini veliki proizvođač mrežne opreme s kompletnom ponudom OpenFlow rešenja.

OpenFlow je nova tehnologija za virtuelizaciju mreža, a korisnicima pruža fleksibilnost i neophodan nivo kontrole da mrežno okruženje prilagode svojim potrebama.

Primena OpenFlow standarda omogućava organizacijama da značajno smanje kompleksnost mreže i da uvedu automatizaciju kroz sistem za jednostavnije upravljanje. Ubrzavajući uvođenje promena u mrežno okruženje, OpenFlow omogućava IT odeljenjima da na bolji način odgovore na promenljive zahteve.

„Da bismo organizacijama omogućili da na isti način upravljaju mrežnim saobraćajem širom data centra, HP se u ranim fazama razvoja uključio u OpenFlow projekat i podržavao rad više od 60 univerziteta i istraživačkih centara tokom razvoja, testiranja i početka primene novog standarda“, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. „Sa više od 10 miliona isporučenih OpenFlow svičeva i najširu ponudu mrežnih rešenja, HP predvodi u primeni OpenFlow standarda i doprinosi daljem pojednostavljivanju mreža naših korporativnih korisnika.“

HP je jedan od osnivača Open Networking fondacije koja nastavlja da unapređuje OpenFlow standard, radi snižavanja operativnih troškova mreža kroz pojednostavljivanje hardvera, softvera i upravljanja. Pored toga, naš centralni istraživački ogranak HP Labs od 2008. godine razvija programabilne mreže, a objavio je i istraživanje o razvoju OpenFlow tehnologije za širu primenu u preduzećima.

Leave a Reply