PC računari

Novi procesori za AMD Ugradnu G-Serije platformu

Na “Embedded World-u”, AMD  je danas objavio široku liniju novih proizvoda i alata za kupce ugradnih sistema. Ova ponuda obuhvata proizvode, softver, dizajn i podršku u prodaji, a takođe uključuje i momentalnu dostupnost tri nova nisko-potrošna procesora za AMD Ugradnu G-Serije platformu, kao i nove smernice za sisteme i tehnologije u okviru AMD Fusion Partnerskog Programa namenjenog isporučiocima ugradnih sistema.

Novi proizvodi AMD Ugradne G-Serije platforme

Danas predstavljeni CPU-vi za AMD Ugradnu G-Serije platformu omogućavaju kreiranje duboko ugradnih ili “pozadinskih” sistema koji se koriste u okruženjima bez ekrana, monitora ili uređaja za pristup i koji ne zahtevaju grafičko okruženje da bi iskoristili sve prednosti novih “Bobcat” CPU jezgara.

Ovi novi procesori su dostupni u 5W i 18W potrošnje, verzijama i pružaju skup naprednih računarskih opcija koje nisu dostupne u konkurenckim x86 rešenjima, uključujući izvršavanje van-poretka, visoko preformansnu jedinicu za izračunavanje u pogretnom zarezu, potunu 64-bitnu podršku i vise-jezgarne opcije.

“Mi znamo da revolucionarni AMD Ugradne G-Serije APU-ovi odgovaraju potrebama novog trenda za komponentama visokih video performansi novih ugradinih sistema, ali i dalje ostaje osnovno tržište koje može imati koristi od samostalne “Bobcat”– CPU jedinice i mi reagujemo na tu vrstu potrebe,” kaže Badi Broiker (Buddy Broeker), direktor, Ugradnih Sistema u AMD-u. “Od kritičnog značaja je pružanje podrške našim kupcima ugradnih sistema, ne samo sa širokom ponudom najboljih mogućih x86 platformskih rešenja, nego i sa celokupnim ekosistemom koji im je neophodan za dizajniranje i razvoj najrazličitijih ugradnih sistema. Zbog toga AMD Fusion Partnerski Program, kao i naša podrška coreboot-u i novom sistemu skladištenja RDK predstavljaju značajan razvoj u pružanju  sveobuhvatne ponude ugradnih sistema.”

AMD Fusion Partnerski Program

Nove smernice za sisteme i tehnologije AMD Fusion Partnerskog Programa nude proizvođačima ugradnih sistema podsticaje i alate, obuku i resurse za tehničko osposobljavanje koji su u skladu sa njihovim poslovnim ciljevima. Program je dizajniran kako bi pomogao u ubrzavanju tempa kojim se ugradni sistemi razvijaju i prodaju, pogotovo pri prodaji kompletno-AMD ugradnog rešenja.

“Uspeh na današnjem tržištu ugradnih sistema zavisi ne samo od kvaliteta proizvoda i rešenja. Da bi se postigao istinski uspeh, neophodan je ceo ekosistem sačinjen od podržke za dizajn sistema, razvoja softvera, kao i partnerstvo u prodaji i marketingu,” kaže Dejvid Kenjon (David Kenyon), korporativni potpredsednik, Sveckog Kanalnog Marketinga, u AMD-u. “Današnje tržište označava veliki preokret u AMD-ovom Ugradnih Rešenja poslu, i poslu naših partnera na ugradnim rešenjima. Proširenjem AMD Fusion Partnerskog Programa na naše partnere ugradnih sistema, njima se pružaju alati, obuka i tehnički resursi kako bi im se pomoglo u postizanju uspeha na današnjem veoma konkurentnom tržištu.”

Pordška za referentnin dizajn skladišnog sistema

Na pordučju podrške za dizan, AMD Ugradna Rešenja obuhvataju opširan Referentnog Dizana Paket (RDK) kojim se smanjuje vreme potrebno za razvoj i dizajn skladišnih i midia servera namenjenih malim i srednjim preduzećima i kućnim kancelarijama. SMB/SOHO skladišni RDK poseduje u potunosti testiranu šemu i izgled izvornih fajlova kojima se kompanijama omogućava da se fokusiraju na kreiranje različitih rešenja koja zadovoljavaju potrebe njihovih klijenata. Ono u potpunosti podržava dolazeći Microsoft Windows® Small Business Server 2011, kao i Linux, i baziran je na AMD Turion™ II Neo i AMD Athlon™ II Neo procesorima sa AMD SR5650 čipsetom. Referentni dizajn podržava ECC memoriju, RAID, i do četiri SATA drajva za system koji pruža lak pristup i zaštitu poslovno-kritičnih podataka na mreži.

“Mi pozdravljamo AMD-ovu podršku Windows Small Business Server 2011 i njihovu dalju podršku Windows Home Server-u,” kaže Kevin Kejn (Kevin Kean), Generalni Menadžer, Microsoft Windows Server i Klaud Divizije. “AMD-ova platforma i dizajn paketi omogućavaju našim zajedničkim OEM i ugradnih sistema, partnerima da brzo razviju SMB- i korisnikom-ciljane Windows Server proizvode.”

Podrška softveru otvorenog koda

Demonstrirajući veliku podršku zajednici proizvođača ugradnih sistema AMD je objavio izvorni kod za coreboot, otvorenog-koda BIOS opciju koja inicijalizuje hardver i sadrži logiku za podizanje sistema baziranih na Microsoft Windows® i Linux operativnim sistemima i koja je jako bitna za mnoge ugradne sisteme bazirane na vlasničkim i ne tradicionalnim operativnim sistemima.

“Pružanje izvornog koda za AMD Ugradnu G-Serije platformu je veliki korak za coreboot projkat,” kaže Mark Džons (Marc Jones), coreboot programmer u Sage Electronic Engineering-u. “AMD je prepoznao ulogu otvorenog koda u rastućem tržištu ugradnih sistema i zbog toga pruža do sada neviđenu podršku, i to samo nekoliko nedelja po inicijalnom predstavljanu novih revolucionarnih APU-ova.

Leave a Reply