PC računari

Novi rekord Fujitsu ETERNUS DX400 S2 sistema

Fujitsu objavljuje da je storidž-sistem ETERNUS DX440 S2 postavio novi rekord u svojoj klasi* u efikasnosti u eksploataciji, kao i sveukupnih mogućnosti obrade podataka, što potvrđuju i rezultati Storage Performance Council 2 Benchmarks testa.

Ovaj sistem srednje klase za skladištenje podataka na disku, ETERNUS DX440 S2 sledi primer osnovnog modela ETERNUS DX80 S2, koji je takođe postavio rekord u domenu isplativosti i performansi u svojoj klasi. Najnoviji podaci podržavaju težnju kompanije Fujitsu da na SPC testovima postigne rezultate koji će njene sisteme za skladištenje potvrditi kao najbolje u svojim klasama.

Brzina kojom kompanije pristupaju i preuzimaju informacije direktno utiče na poslovanje. Unapređene performanse pomažu organizacijama da se mnogo uspešnije bore sa zahtevnim IT operacijama, kao što je potreba da se sve veći broj poslova i ogromna količina podataka obrađuje velikom brzinom. SPC-2 test naročito analizira performanse sistema za skladištenje u okruženjima sa masovnim, sukcesivnim pristupom podacima. Ocenjivana su tri različita profila opterećenja ETERNUS DX440 S2 sistema: obrada velikih fajlova, pretraživanje ogromne baze podataka i video sadržaji „na zahtev“.

Serija ETERNUS DX4xx, vodeća po pitanju performansi, veoma je rasprostranjena na tržištu Srbije, i to kod korisnika sa izraženo visokim zahtevima po pitanju performansi i dostupnosti. Među njima su: DDOR Novi Sad AD, Udruženje osiguravača Srbije (UOS), Gradsko stambeno Beograd, Vlada Republike Srbije i drugi.

Leave a Reply