PC računari

Novi tanki klijent Fujitsu C400

Fujitsu danas redefiniše ekonomiju okruženja sa više kompjuterizovanih radnih mesta predstavljanjem FUTRO C400, ultra “tankog klijenta” koji omogućava potpun doživljaj rada na desktop računaru u okruženju sa na više radnih, i to za samo deo novca koji bi se utrošio na bazične personalne računare za njihovo opremanje.

Idealan je za škole i mala i srednja preduzeća koja prema svojim budžetima za IT treba da ostvare najnižu moguću cenu po radnom mestu, tako što omogućava da se resursi jednog snažnog, centralnog PC računara, raspoređuju između korisnika, drastično smanjujući troškove za hardver i upravljanje.

Namenjen malim firmama, školama, bibliotekama i organizacijama sa ograničenim osobljem i ekspertima za IT, Fujitsuovo okruženje sa više kompjuterizovanih radnih mesta podrazumeva minimalne hardverske zahteve za puštanje u rad. Organizacijama je potreban jedan stoni kompjuter kao „domaćin“ (host), uz FUTRO C400 jedinice i ekrane za svako radno mesto. „Domaćin“ u ovom okruženju ima ulogu centralnog servera, pomažući da ukupni troškovi sistema sigurno budu manji od bilo kog drugog rešenja.
Sa današnjim personalnim računarima koji su toliko moćni da prosečan korisnik koristi samo mali procenat njihove snage, čak i kada se njihovi resursi dele u okruženju sa više kompjuterizovanih radnih mesta, krajnji korisnici mogu da očekuju dobre performanse u radu sa standardnim „desktop-aplikacijama“ kao što su kancelarijski softver i internet brauzeri. U zavisnosti od konfiguracije dostupnog PC-ja, samo jedna računar može da bude „domaćin“ i za 30 istovremenih korisnika.

Deljenje kompjuterskih resursa između korisnika takođe smanjuje i troškove upravljanja: softverom se upravlja centralno, čime i njegovo održavanje postaje lakše. Indivdualne sesije su sigurne i zaštićene od upada drugih korisnika.

Formata podeblje kutije za CD-ove i bez pokretnih delova, FUTRO C400 ultra tanki klijenti zahtevaju manje snage, troše manje električne energije čak i od energetski najefikasnijeg PC-ja i emituju manje toplote. Zahvaljujući tome što ne sadrže pokretne delove potpuno su nečujni i postižu vrlo visok stepen pouzdanosti. Ako uređaj i zataji, može se brzo i lako zameniti bez potrebe da se ručno vrši bilo kakvo ponovno konfigurisanje, čime se neaktivnost nekog radnog mesta svodi na minimum, a maksimalno povećava produktivnost korisnika.

Mirko Grujičić, ekspert za klijentske sisteme u beogradskoj kancelariji kompanije Fujitsu Technology Solutions smatra da ovakav fokus na smanjenje troškova, korišćenjem tehnologije i infrastrukture „ultra tankih klijenata“ – pogoduje i mnogim organizacijama u Srbiji. „FUTRO C400 je dobro rešenje za mala i srednja preduzeća, škole i biblioteke koje sa minimalnim budžetima žele da opreme dovoljan broj radnih mesta, a da im pri tom nije potrebna podrška servera u pozadini”, rekao je Grujičić.

Fujitsuov FUTRO C400 će u regionu CEMEA &I, kome pripada i Srbija, biti dostupan krajem novembra 2010.

Leave a Reply