Racunari_na_lizing
PC računari

Novosadski Positive i HP iza scene Exit festivala

Kao i svakog leta, u Novom Sadu se i ove godine održao jedan od najvećih muzičkih festivala u Evropi –EXIT. Desetine hiljada mladih ljudi četiri noći do (ne baš tako) ranih jutarnjih sati uživa uz muziku… I to tako lepo izgleda posmatrano sa strane.

Naravno da događaj ovolikih dimenzija zahteva veoma pažljivo planiranje u mnogo segmenata koji na prvi pogled nemaju nikakve veze sa muzikom. Većina poslova deluje kao da je neko zalutao u ovaj svet. Jedan od tih poslova je i IT podrška festivalu.

Racunari_na_lizing

Kao festival koji prati trendove prisutne na ostalim muzičkim festivalima po Evropi EXIT je odlučio da izvrši inovaciju u načinu prodaje na šankovima koji je podrazumevao plaćanje karticama koje su specijalno za ovu namenu zamenjivale novac. Cashless sistem je imao za zadatak da obezbedi da gosti festivala mogu lakše i brže da kupuju pića za šankovima u okruženju velike gužve i buke što značajno otežava posao ljudi za šankom.

EXIT Festival

1. Planiranje mreže

Kao dugogodišnji partner festivala „Positive“ je ponovo dobio poziv od strane organizatora da svojim iskustvom u ovakvim poslovima pomogne da u segmentu IT podrške ne bude problema. Za razliku od prethodnih godina, zahtev je imao još jedan dodatak – bežična mreža na određenom broju lokacija mora da obezbedi pristup uređajima za bezgotovinsko plaćanje na šankovima. Na prvi pogled ništa posebno. Međutim, zahtev je podrazumevao i visoku pouzdanost Wi-Fi sistema u uslovima kada je potencijalno preklapanje mnogobrojnih uređaja za bežičnu distribuciju signala veoma verovatno.

I kao i svake godine, projektovanje sistema počelo je sa procenom realnih potreba. Povezivanje ulaza, mesta za prodaju karata i zamenu vaučera u jednu nezavisnu mrežu je već poznata priča i količina angažovane opreme je unapred poznata. Za drugu mrežu koja je podrazumevala podršku Casheless sistemu zahtev izgledao otprilike:

15 šankova pokrivenih Wi-Fi signalom – Pristup uređaja za naplatu serveru koji se nalazi u cloud-u – NE SME DA STANE!

Ova poslednja stavka je nešto po čemu bežični sistemi nisu posebno poznati. Ometanja od strane drugih Wi-Fi uređaja manje ili veće snage, pad performansi u zavisnosti od protokola koje klijenti koriste, broj povezanih klijenata, zaštita podataka, raspored klijenata po pristupnim tačkama, prelazak klijenta sa jedne pristupne tačke na drugu bez gubitka konektivnosti su samo neke od stavki na koje se moralo paziti prilikom dizajniranja ovog dela računarske mreže.

2. Pripremanje za implementaciju

Kako je „Positive“ tokom prethodnog perioda radio testiranje bežičnog sistema sa sličnim karakteristikama ali u manjem obimu konsultovana je kancelarija HP sa pitanjem: „ Da li ovaj sistem možemo da proširimo, dodatno opteretimo, iznesemo da radi napolje u uslovima prašine, vlage i visoke temperature i da nemamo otkaza?“ Dobili smo očekivani odgovor i punu podršku kancelarije i njihovog distributera za mrežnu opremu Kimtec“.

HP EliteOne 800 G1

Time je napravljen prvi korak u dizajnu računarske mreže za ovaj događaj: dobavljač mrežne opreme je renomirani svetski proizvođač servera, računara, laptopova, mrežne opreme,  HP.

3. Dizajn računarske mreže

Dizajnom računarske mreže a prema zahtevima i potrebama festivala definisano je da postoje dva mrežna segmenta – za ulaznice i za platne kartice. Prvi segment je podrazumevao ustaljenu konfiguraciju koja obezbeđuje prodaju karata, zamenu vaučera za posetioce koji su karte kupili preko interneta i proveru karata na ulazu. Sistem HP svičeva je obezbedio međusobnu komunikaciju računara na ovim lokacijama sa serverom i obezbedio brz i siguran pristup svim radnim stanicama podacima na serveru bez obzira na kom delu Petrovaradinske tvrđave bili locirani.

exit_revolution_instalacija_mreze_1

Drugi segment je zahtevao više planiranja, na prvom mestu zbog toga što se ovakav mrežni segment prvi put primenjivao na festivalu. Da bi Postive postigao zadate ciljeve osmišljen je sistem koji je podrazumevao sledeće:

1. Čvorište koje se sastojalo od L3 sviča HP 5500  kao tačke za koncentraciju, MSR 920 kao border rutera sa dve internet konekcije prema dva internet provajdera i kontroleru MSM 710 kao ključnoj komponenti celog koncepta

2. Kablovske infrastrukture koja je obezbedila konektivnost od čvorišta do lokacija po Tvrđavi gde su postavljeni šankovi

3. Access pointi koji su uređajima obezbeđivali kontrolisan pristup računarskoj mreži

4. Konfiguracija sistema

Konfigurisanje ovakvog sistema je u stvari bilo lakše nego što su u početku mogli i da pretpostave.

Zašto? Pa, kontroler je odradio najveći deo posla. Kombinacija L3 sviča i border rutera je poznata kombinacija u računarskim mrežama. Ovde su iskoristili HP 5500 da izvršr segmentaciju računarske mreže u dva VLAN-a i odrede im međusobna prava. Ruter MSR 920 je preuzeo na sebe ulogu DHCP servera i obezbedio dve konekcije na internet preko dva internet provajdera za slučaj pada jednog linka kao jedan od mission critical servisa za rad Casheless sistema

I onda je sve povezano u jedinstvenu celinu. Na sve udaljene lokacije su postavljeni access pointovi HP MSM310. Kontroler MSM710 je prepoznao postojanje ovih uređaja na računarskoj mreži i prosledio im IP adresu sa rutera MSR920. Funkcionalnost DHCP servera može da preuzme i sam kontroler, ali u očekivanoj postavci sistema pokazalo se praktičnije da se uradi relay DHCP zahteva na ruter, što je na ovom uređaju veoma jednostavna operacija.

Po prepoznavanju svih 15 access pointova od strane kontrolera MSM710 kreiran je virtualni AP kojem je dodeljen SSID, tip enkripcije i ključ za enkripciju. Automatski su skenirani okolni uređaji koji su potencijalna smetnja i izolovani su kako ne bi uticali na rad sistema. Kada je konfigurisanje završeno kontroler je prosledio konfiguraciju svim access pointovima i sistem je bio operativan.

HP mrežna oprema na EXIT festi

5. Kontrola i nadgledanje rada

Sledećih pet dana sve se svodilo na praćenje da li će neka od zelenih lampica koje su predstavljale access pointe promeniti boju – sivo – nema uređaja na mreži, crveno – uređaj ne radi kako treba. Međutim, zeleno. A kada je zeleno, onda voziš. Kao u dobro regulisanom saobraćaju, na zelenom talasu se prevezeš bez zaustavljanja sa kraja na kraj. Tako je i novosadski Positive  sa ovako postavljenim sistemom prešao put od početka do kraja, i  još jednom obezbedio besprekorno održavenje Exit  festivala.

Leave a Reply