PC računari

NVIDIA dodaje GPU akceleraciju OpenCV biblioteci za razvoj aplikacija

NVIDIA je danas najavila CUDA podršku za OpenCV, popularnu CV biblioteku koja se koristi pri razvoju naprednih aplikacija na polju robotike, auto industrije, medicine, obezbeđenja, proizvodnje i nekim istraživačkim poljima.

Sa dodatkom GPU akceleracije u OpenCV, developeri mogu pokrenuti tačnije i sofisticiranije OpenCV algoritme u realnom vremenu i pri višim rezolucijama dok uz to troše manje energije. Ovo će omogućiti razvoj velikog broja novih CV aplikacija.

Sa hiljadama developera i preko dva miliona skinutih paketa do danas, OpenCV je postao popularna CV biblioteka za razvoj računarsko intenzivnih i moćnih aplikacija, od kojih mnoge zahtevaju robusne perfomanse u realnom vremenu. Na primer novi endžin OpenCV-a za kalkulaciju dubine radi 5 do 10 puta brže sa GPU akceleracijom nego pri korišćenju ekvivalentne konfiguracije samo sa procesorima.

Snaga računara je bila ograničavajući faktor za CV ne samo pri korišćenju novih moćnih algoritama za prepoznavanje objekata, praćenje i 3D rekonstrukciju već je takođe ograničavala kreativnost algoritama inženjera koji su želeli da ih kreiraju”, izjavio je Gary Bradski, senior istraživač u kompaniji Willow Garage i osnivač OpenCV-a. “Sa CUDA GPU akceleracijom mnogi OpenCV algoritmi će raditi 5 do 10 puta brže, čineći tako trenutne algoritme više praktičnim developerima aplikacija, tako dopuštajući rađanje i kombinacije još sposobnijih aplikacija u budućnosti.

NVIDIA GPU akceleracija OpenCV-a sada pruža računarsku snagu za sofisticirane algoritme koji su potrebni u naprednim automobilskim sistemima koji pomažu vozaču i ostalim složenim sistemima”, izjavio je Taner Ozcelik, generalni menadžer automobilskog segmenta u kompaniji NVIDIA. “OpenCV daje developerima alate koji su im potrebni kako bi brzo iskoristili snagu za istraživanje i razvoj ovih proizvoda bez potrebe da stvaraju algoritme od početka. Ovo je veliki napredak koji može pogurati značajno upotrebu CV-a u raznim industrijama”.

Inicijalno izdanje OpenCV-a sa podrškom za CUDA GPU-ove koje će sadržati uobičajene i moćne funkcije se očekuje u proleće 2011. godine. Trenutno su neke od funkcionalnosti dostupne kroz OpenCV izvorni kod.

“Moja istraživačka laboratorija koristi OpenCV veoma intenzivno na polju autonomnih vozila”, izjavio je Sebastian Thrun, profesor računarske nauke i električnog inženjerstva na Stanford univerzitetu. “CUDA GPU akceleracija za OpenCV omogućava mom istraživačkom timu uvećanje perfomansi koje su kritične u našem istraživanju. OpenCV i CUDA će dramatično povećati mogućnosti CV-a u našim autonomnim vozilima.”

OpenCV sesije na GTC-u (20-23 sep.)

Sa više od 280 sati GPU fokusiranih sesija i više od 25 sesija na temu CUDA c/C++ razvoja, NVIDIA GPU tehnološka konferencija pruža bogatstvo informacija na temu GPU računarstva, razvoja i dostignuća. GTC takođe uključuje prezentacije na kojima se diskutuje OpenCV na GPU-ovima, uključujući glavno predavanje 23. septembra sa Sebastianom Thrunom,  pionirom robotike na Stanford univerzitetu koji je dosta dobro pokazao mogućnosti OpenCV-a pri razvoju robotske tehnologije koja je i nagrađena od strane DARPA organizacije.

Za više informacija o GTC-u i OpenCV sesijama molimo posetite: www.nvidia.com/gtc.

Leave a Reply