PC računari

NVIDIA sarađuje sa Microsoft-om na GPU računarstvu visokih performansi

Korisnici će moći da iskoriste snagu NVIDIA Tesla GPU-a u računarima baziranim na Windows HPC Server 2008 sistemu

NVIDIA je danas najavila saradnju sa Microsoftom u kojoj predstavlja NVIDIA® Tesla™ grafičke procesore (GPU-ove) za paralelno računarstvo visokih performansi koristeći Windows HPC Server 2008 operativni sistem.

“Uparivanje GPU-ova i CPU-ova daje neverovatnu snagu i mogućnost multi-jezgarnog ko-procesiranja,” rekao je Dan Reed, korporativni potpredsednik Extreme Computing-a u kompaniji Microsoft. “Rad kompanije NVIDIA sa Microsoft-om i Windows HPC Server platformom, pomaže naučnicima I istraživačima u mnogim područijima, kako bi ostvarili performanse super računara u različitim aplikacijama.”

Kompanija NVIDIA razvila je nekoliko GPU podržanih aplikacija na Windows HPC Server 2008 platformi, kao što je ray tracing aplikacija, koja može da se koristi za unapređeno foto-realistično modelovanje automobila. NVIDIA je takođe sarađivala sa Microsoft-ovim razvojnim timom pri instalaciji velikog Tesla GPU klastera i pri izučavanju aplikacija koje su optimizovane za GPU.

Celokupni spektar aplikacija za preduzeća, kao što su pretraga podataka, mašinstvo i poslovna inteligencija, kao i naučne aplikacije koje se bave molekularnom dinamikom, finansijskim računarstvom i seizmatičkim procesima, počele su da koriste prednosti masivno paralelne CUDA™ arhitekture na kojoj su NVIDIA GPU-ovi bazirani, kako bi obezbedili veći nivo produktivnosti.

CUDA arhitektura omogućava developerima da koriste CPU i GPU zajedno u ko-procesnom modelu. Intezivne sekcije za proračune unutar aplikacija, koriste paralelne mogućnosti za proračunavanje koje izvršava GPU, dok drugi deo koda aplikacije izvršava CPU.

Kombinacija GPU-a i Windows platforme je veliki benefit za naše VMD (Vizuelna Molekularna Dinamika) društvo, koje donosi unapređenu molekularnu vizuelizaciju i analize različitih mogućnosti hiljadama korisnika,” rekao je John Stone, viši razvojni programer univerziteta Illinois Urbana-Champaign. “ Kako se krećemo prema većim biomolekularnim strukturama, GPU će postati sve više značajniji, zato što donosi više računarske moći na koju možemo da se oslonimo prilikom budućih problema pri proračunima .

“Naučna zajednica je jedna od prvih koja je shvatila potencijal korišćenja GPU-a za poslovne zadatke, sagledavajući ubrzanja koja su reda veličine od 20 do 200 puta, koristeći širok spektar kompjuterski-intezivnih aplikacija,” rekao je Andy Keane, generalni direktor NVIDIA Tesla biznisa. “Istraživači, sve više koriste Windows na radnim stanicama i u računarskim centrima zbog snažnih razvojnih alata kao što je Microsoft Visual Studio, jednostavnije je i smanjuje vrednost troškova i održavanja.”

NVIDIA Tesla GPU-ovi visokih performansi podržavaju Windows XP i Windows Vista u radnim stanicama i Windows Server 2003 I Windows Server 2008 u računarskim centrima. Tesla C1060 i S1070 GPU računarski proizvodi dostupni su od strane većine glavnih dobavljača sistema kao što su Cray, Dell, HP and Lenovo.

Leave a Reply