PC računari

NVIDIA Tesla GPU-ovi skraćuju vreme dizajniranja i unapređuju kvalitet proizvoda pomoću AcuSolve softvera

NVIDIA je danas objavila da ACUSIM softverska kompanija, vodeći isporučilac softvera za dinamiku fluida (CFD) koji se široko koristi od strane inženjera i naučnika uključenih u dizajniranje proizvoda, integriše u svojoj poslednjoj verziji AcuSolve 1.8 podršku za NVIDIA® Tesla™ GPU-ove serije 20.

Testovi perfomansi opšte namene konačnih elemenata baziranim na CFD softveru demonstriraju do 2x ubrzanje sa Tesla C2050 GPU procesorom, u odnosu na najnovije četvorojezgrarne procesore pri korišćenju iste simulacije.

AcuSolve koristi veliki broj israživačkih organizacija i Fortune 500 kompanija kao što su Bechtel, Chevron, John Deere, Procter & Gamble, Sanyo, Visteon i Whirlpool, najviše u spektru mehaničkog dizajna. Oni koriste CFD simulacije umesto veoma skupih fizičkih modela za testiranje u toku razvoja proizvoda, što doprinosi smanjivanju vremena koje je potrebno i unapređuje kvalitet proizvoda.

“Uvek je u pitanju brzina računara”, izjavio je Tom Lange, direktor odeljenja za modeling i simulaciju kompanije Procter & Gamble. “GPU ubrzan CFD omogućava povećanje realističnosti i time doprinosi zameni sporog i skupog procesa fizičkih krugova učenja sa virtuelnim. Ovo transformiše inženjersku analizu u virtelno testiranje i optimizaciju dizajna”.

Sa predstavljanjem AcuSolve 1.8, industrije kao što su auto, aero, svemirska, odbrabmena, a takođe i bio medicinska i energetska sada mogu smanjiti vreme CFD simulacija i tako omogućti veće i kompleksnije simulacije korišćenjem paralelne CUDA arhitekture NVIDIA Tesla GPU-ova.

“Korisnici mogu pojačati svoju prednost kroz brže isporuke proizvoda na tržište, kroz kvalitetnije proizvode i smanjenje cene razvoja proizvoda”, izjavio je Dr. Farzin Shakib, osnivač i CEO kompanije ACUSIM Software. “Naša saradnja sa kompanijom NVIDIA nam je pomogla da istražimo i implementiramo inovativne pristupe kako bi napredovali u smislu perfomansi AcuSolve simulacija.”

ACUSIM je implementirao hibridnu paralelnu šemu za AcuSolve koja kombinuje deljeno i distribuirano memorijsko paralelno procesiranje u jednu CFD simulaciju. Deljene memorijske operacije AcuSolve softvera su ubrzane od strane Tesla GPU-ova koristeći OpenMP standard, dok CPU koristi operacije distribuirane memorije kroz poruke koje prolaze kroz standardne biblioteke. Koriteći ovu heterogenu šemu za procesiranje AcuSolve jednostavno izabere pravi procesor (GPU ili CPU) za pravi zadatak tako što izvršava svaku operaciju na procesoru koji maksimizuje paralelnu efikasnost.

AcuSolve je takođe demonstrirao efikasnu multi GPU skalabilnost koja može biti primenjena u sistemima koji sadrže više GPU-ova kao što su Tesla sistemi serije S ili M za HPC instalacije u računarskim centrima.
“Sve više i više naučnika i inženjera prihvata GPU računarstvo kako bi povećali vrednost i efikasnost svojih CAE projekata”, izjavio je Andrew Cresci, generalni menadžer vertikalnog marketinga u NVIDIA kompaniji. “Mi smo oduševljeni sa rezultatima ACUSIM-a i radujemo se nastavaku saradnje kako bi pružili još bolje perfomanse našem klijentu”.

Leave a Reply