PC računari

NVIDIA Tesla grafički procesori u J.P. Morgan ubrzavaju proračun rizika

NVIDIA je danas objavila da se njihovi Tesla™ grafički procesori koriste od strane najveće investicione banke, J.P. Morgan, kako bi doneli ubrzanje od 40 puta u “end-to-end” procenama rizika, dok u isto vreme smanjuju troškove posedovanja.

Kao deo trogodišnjeg plana da se smanje troškovi računanja rizika za 75 procenata, Equity Derivatives Group, kompanije J.P. Morgan, je uključila NVIDIA® Tesla M2070 grafičke procesore u svoje data-centre. Više od polovine proračuna rizika koji proizilaze iz akcija koje banka računa su prebačene od sistema koji su bazirani samo na centralnim procesorima, na hibridne sisteme koji rade i sa grafičkim i centralnim procesorima. Koristeći grafičke procesore kao dodatne procesore, performanse aplikacije za proračun su ubrzane za 40 puta u poređenju kada su proračuni rađeni samo na centralnim procesorima, i doneli su više od 80 procenata uštede, omogućavajući sisteme koji su bolji za životnu sredinu jer donose bolje performanse za istu upotrebu energije.

Za J.P. Morgan, ovo je tehnologija koja sve menja, omogućavajući banci da izračuna rizik za širok krug proizvoda za samo nekoliko minuta, umesto da kalkulacije traju celu noć. Tesla grafički procesori daju kompaniji J.P. Morgan značajnu prednost na tržištu. Čak i kompleksne kalkulacije koje traju najduže mogu se izračunati kada je potrebno, brže nego ikada do sada, omogućavajući češće proračune i još kompleksnije senarije istih.

NVIDIA Tesla grafički procesori se nalaze u kancelarijama banke širom sveta, u njihovim data-centrima pomoću Compute Backbone infrastructure. Sa ovom tehnologijom J.P. Morgan je u mogućnosti da deli grafičke procesore između desetina globalnih aplikacija. Integracija grafičkih procesora u globalnu računarsku infrastrukturu je rezultovalo u tome da se iskorišćenje približava cifri od 70 procenata, 24 sata dnevno.

Menadžment rizika predstavlja veliki i skup fokus za industriju finansijskih usluga. Osnova plana za smanjenje troškova u procenama rizikakompanije J.P. Morgan uključuje ubrzanje svoje biblioteke rizika, koristeći grafičke procesore kao dodatne procesore, kao i integracija NVIDIA Tesla grafičkih procesora u svoju globalnu računarsku infrastrukturu. Ova promena nije samo smanjila ukupne troškove posedovanja platforme za menadžment rizika kompanije J.P.Morgan, nego je takođe kreirala značajan napredak u brzini procena rizika, pa se i brzina kojom može da se izađe u susret zahtevima klijenata povećala.

Leave a Reply